h

Uitslag buurtenquete Schenkel

19 juli 2011

Uitslag buurtenquete Schenkel

Op woensdag 29 en donderdag 30 juni heeft de SP een bezoek gebracht aan de Bloemen- Florabuurt. We hebben met verschillende bewoners gesproken en een korte enquête afgenomen. Over de staat van de woningen maar ook over de buurt. Het blijkt dat de buurt een voldoende scoort, de wijkvoorzieningen scoren goed en bewoners ervaren weinig overlast. Veel bewoners zijn wel van mening dat de buurt netter moet. Er is ook opgemerkt dat het goed zou zijn wanneer de verhuurder weer een buurtmeester in dienst neemt, die toezicht houdt op de buitenruimte. Kinderen voetballen regelmatig op straat, de grasveldjes zouden beter benut kunnen worden wanneer er twee goaltjes worden geplaatst.

Over de woningen zelf is men redelijk tevreden, alleen de lagere flats zijn toe aan renovatie. Nieuwe kozijnen en schilderwerk zijn een punt van aandacht.
We hebben ook gevraagd wat de ervaringen zijn met de gemeentelijke handhavers (BOA’s). Het merendeel van de bewoners 72% heeft er niets van gemerkt dat dit een positieve invloed heeft op de leefbaarheid in de buurt.

Hieronder ziet u in een tabel per onderwerp hoe uw buurt scoort.

U bent hier