h

werken voor je uitkering bij het MKB

9 augustus 2011

werken voor je uitkering bij het MKB

De SP in Capelle aan den IJssel heeft vragen gesteld aan het college over het MKB-project van het werkbedrijf “Capelle Werkt”. Het college laat mensen met een bijstandsuitkering werken bij het Capelse midden- en kleinbedrijf. De eerste medewerker is begonnen bij groente- en fruitspeciaalzaak “de Rode Biet”. Het college had aangegeven dat mensen die bij “Capelle werkt” werken enkel binnen de gemeente zouden werken, en niet zich niet op de markt zouden begeven. Nu blijkt dat bijstandsgerechtigde ook gaan werken voor hun uitkering bij het MKB. De SP vindt dat het Capels werkbedrijf niet mag worden misbruikt om mensen onder het minimumloon te laten werken.

“Het is prima dat bijstandsgerechtigde weer een werkritme krijgen en worden begeleid naar een baan. Dit mag er echter niet toe leiden dat mensen met een uitkering regulier arbeid gaan uitvoeren zonder een salaris te ontvangen. Mooi als een ondernemer iemand aan neemt vanuit de bijstand maar betaal die gene dan gewoon volgens de CAO. Het is zeer ongewenst als straks een deel van het winkelpersoneel in Capelle geen salaris ontvangt maar nog steeds een uitkering” Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot

Hieronder ziet u de vragen die door de SP aan het college zijn gesteld.

  1. Hoeveel personen is stichting Capelle Werkt voornemens om binnen het MKB-project te laten werken bij het Midden en Kleinbedrijf?
  2. Op 22 maart jl. heeft het college met de raad tijdens een raadsforum een debat gevoerd over de oprichting van Capelle Werkt. Daarna is er op 12 april een brief gestuurd naar de raad (R46/205399). Op dat moment is er niet gesproken over een MKB-project binnen stichting Capelle Werkt. Kunt u uitleggen waarom dit nu via een persbericht is medegedeeld en niet na een raadspodium?
  3. Op dit moment is de eerste medewerker aan de slag gegaan bij groenten- fruitspeciaalzaak “de Rode Biet”. Wat betaalt het bedrijf voor de medewerker en wat ontvangt de medewerker zelf voor inkomen, kortom kunt u toelichten hoe het contract in elkaar zit?
  4. Hoe wordt voorkomen dat de medewerkers dit via stichting Capelle Werkt bij het MKB gaan werken de normale arbeidsplaatsen verdringen?
  5. Hoe voorkomt u dat er mogelijk een MKB-er is die handig gebruik maakt van stichting Capelle Werkt om op deze wijze aan goedkope arbeidskrachten te komen?
  6. Bij stichting Capelle Werkt gaan mensen werken voor hun bijstandsuitkering, wat lager ligt dan het normale loon. Bent u van met de SP van mening dat mensen die gaan werken hier ook financieel extra beloond horen te worden? Zo ja, zou u dan een voorstel kunnen sturen op welke wijze u dit gaat doen? Zo nee, waarom ziet u af van een extra beloning?
  7. Zit er aan het MKB-traject ook een opleidingstraject gekoppeld voor de medewerkers? Zo ja, wat voor opleidingen worden er aangeboden. Zo nee, wat is de reden dat er geen opleiding wordt aangeboden.
  8. Op 12 april schrijft u aan de gemeenteraad dat er aan de stichting Capelle Werkt op een zodanige wijze vorm is gegeven dat zij kan worden beschouwd als een gemeentelijke dienst. Kunt u uitleggen wat arbeid binnen het MKB te maken heeft met een gemeentelijke dienst?

U bent hier