h

SP en PvdA: "Kom naar manifestatie armoede werkt niet!"

18 november 2011

SP en PvdA: "Kom naar manifestatie armoede werkt niet!"

De SP en de PvdA in Capelle aan den IJssel roepen inwoners op om op zaterdag 10 december naar de manifestatie "Armoede werkt niet" te komen. Op deze zaterdag wordt er door de SP, de PvdA, de FNV en andere belangenorganisaties een grote manifestatie georganiseerd in de Brabanthallen in Den Bosch om een vuist te maken tegen de forse bezuinigingen op mensen met een beperking. De plannen van het kabinet Rutte om mensen die het al niet breed hebben de rekening van de crisis te laten betalen moeten zo snel mogelijk van tafel wat betreft de organisatie van "Armoede werkt niet". Door de plannen van het Kabinet Rutte zullen jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en werknemers van de sociale werkplaats een deel van hun inkomen moeten inleveren en zullen 60.000 plekken in de sociale werkvoorziening worden geschrapt. Zaterdag 26 november zijn zowel de PvdA als de SP te vinden in het stadscentrum van Capelle aan den IJssel om mensen op te roepen zich aan te sluiten bij het verzet.
Armoede werkt niet

"Wij gaan vanuit Capelle aan den IJssel een vuist maken tegen deze kabinetsplannen die ervoor zorgen dat tienduizenden mensen achter de geraniums en in de armoede belanden of aan het werk worden gezet onder het minimumloon", aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

"Daarnaast zijn er plannen die ervoor zorgen dat chronisch zieken en gehandicapten de zorg wordt ontnomen. Zij krijgen minder zorg, maar moeten er meer voor gaan betalen. Kinderen in het speciaal onderwijs krijgen minder begeleiding en ondersteuning. Dit zijn foute plannen en deze mensen mogen niet de rekening van de crisis betalen", vult PvdA-raadslid Hasan Saritas aan.

De manifestatie "Armoede werkt niet" vindt plaats op zaterdag 10 december van 13.00 tot 16.00 uur in de Brabanthallen in Den Bosch. Op de manifestatie spreken Emile Roemer (fractieleider SP), Job Cohen (fractieleider PvdA) en Agnes Jongerius (voorzitter FNV). De presentatie is in handen van Carrie. Verder zijn er optredens van Spic ‘n Span (swingband), Harry Slinger (van Drukwerk), Sjaak Bral (cabaretier). Daarnaast zullen mensen uit de sociale werkvoorziening, chronisch zieken, jonggehandicapten en bijstandsgerechtigden hun verhalen delen. Voor gratis busvervoer kunt u zich opgeven via www.armoedewerktniet.nl/busvervoer.

U bent hier