h

SP stelt vragen over verkoop sociale huurwoningen

7 november 2011

SP stelt vragen over verkoop sociale huurwoningen

De SP in Capelle aan den IJssel heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het feit dat woningcorporatie Havensteder steeds meer huurwoningen te koop zet. Dit terwijl er ruim 1100 woningen te koop staan in Capelle aan den IJssel en de koopmarkt momenteel geheel op slot zit. Volgens de SP is het onverstandig dat woningen vanuit de sociale huurmarkt op de koopmarkt komen terwijl Capellenaren jaren moeten wachten op een huurwoning. Daarnaast wordt het nog lastiger voor een particulier om een woning te verkopen omdat men dan moet concurreren met de koopwoningen van de woningbouwcorporatie.
Te koop bord
bron: flickr.com alwinoll

“Het huidige college van Leefbaar Capelle, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP wil het aantal betaalbare huurwoningen fors verminderen. Eén van de gevolgen van dit beleid is dat huurwoningen nu op de koopmarkt komen. Volgens de SP een beleid dat in deze tijd nergens op slaat; er is een gigantisch aanbod aan koopwoningen terwijl aan de andere kant mensen wachten op een huurwoning. Als het college vasthoudt aan dit beleid, getuigt dit van een gebrek aan realiteitszin”, aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

De SP wil van dit college weten hoeveel woningen woningcorporatie Havensteder op dit moment te koop heeft staan en hoe lang een Capelse starter moet wachten op een huurwoning.

VRAGEN AAN COLLEGE:

Geacht college,

De koopmarkt voor woningen zit volledig op slot. In de gemeente Capelle aan den IJssel staan nu ruim 1.100 woningen te koop. Daarnaast ziet de SP een ontwikkeling dat woningcorporatie Havensteder huizen ontrekt van de sociale huurmarkt door deze te koop aan te bieden. Hierover heeft de SP de volgende vragen:

  1. Hoeveel woningen biedt woningcorporatie Havensteder op dit moment te koop aan in Capelle aan den IJssel en kunt u hier een overzicht van sturen?
  2. Hoeveel maanden staan de corporatiewoningen gemiddeld te koop in Capelle aan den IJssel alvorens deze verkocht worden?
  3. Wat is op dit moment de gemiddelde wachttijd voor een starter in Capelle aan den IJssel voor een sociale huurwoning in onze gemeente?
  4. Bent u met de SP van mening dat het onverstandig is dat op dit moment corporatiewoningen worden verkocht, gezien het feit dat er heel veel woningen te koop staan en aan de andere kant mensen op een wachtlijst staan voor een huurwoning? Zo ja, wat gaat u hieraan doen, zo nee, waarom deelt u de mening niet.

U bent hier