h

SP wil dat duur interim-management Promen niet langer blijft.

5 december 2011

SP wil dat duur interim-management Promen niet langer blijft.

De SP heeft vandaag vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het interim-management bij de sociale werkplaats. Afgelopen jaar is dit management aangesteld om bezuinigingen door te voeren en orde op zaken te stellen. Nu is bekend geworden dat komend jaar Promen nog meer moet bezuinigen. Volgens de SP passen daar geen peperdure interim-managers bij. "Op alles en iedereen wordt bezuinigd bij de sociale werkplaatsen, het is ongepast als er dan managers rondlopen die fors boven de Balkenendenorm verdienen." Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot

De SP heeft de volgende vragen voorgelegd aan het college:

  1. Klopt het dat de directeur van Promen die momenteel wordt vervangen door een interim-directeur niet meer terugkomt op zijn functie, maar is vertrokken met een vertrekregeling? Zo ja, hoe ziet deze regeling eruit en wat heeft dit voor gevolgen voor het aanblijven van de interim-directeur?
  2. De wethouder gaf in het raadsforum van 29 november jl. te kennen dat het contract van de interim-directeur mogelijk wordt verlengd. Kunt u dit toelichten?
  3. Deelt u de mening van de SP dat het ongewenst is om nog langer een astronomisch bedrag uit te geven aan een interim-management dat ver boven de Balkenendenorm ligt? Zo ja, wat gaat u er aan doen om dit te voorkomen? Zo nee, hoe past dit beleid dan binnen de motie waarbij de gemeenteraad zich uitsprak dat de Balkenendenorm moet gelden voor alle publieke en maatschappelijke instellingen die direct of indirect subsidie ontvangen van de gemeente Capelle?


Bron foto: Flickr.com Designink.nl

U bent hier