h

Maak werk van asbestinventarisatie op scholen

13 februari 2012

Maak werk van asbestinventarisatie op scholen

De SP in Capelle aan den IJssel heeft aan het gemeentebestuur vragen gesteld over het inventariseren van asbest op scholen. Het Rijk is vorig jaar een inventarisatie gestart. Veel scholen die voor 1994 zijn gebouwd bevatten nog asbest en dat kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Nu blijkt dat alleen De Catamaran deze gegevens tijdig heeft doorgegeven. De SP vraagt het college om tot actie over te gaan en ervoor te zorgen dat de inventarisatie in alle schoolgebouwen plaatsvindt.

“In veel schoolgebouwen van voor 1994 zit asbest. Wanneer asbestvezels loskomen, door bijvoorbeeld werkzaamheden of verweerd materiaal, kan dit gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Zeker op scholen moeten we hier zorgvuldig mee omgaan. Daarom vindt de SP het van belang dat alle scholen deelnemen aan deze landelijke inventarisatie”, aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot. De meeste ziekten als gevolg van het inademen van asbestvezels openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen. In Nederland sterven volgens de Gezondheidsraad jaarlijks naar schatting zo'n 1600 mensen aan asbestziekten.

Van der Sloot: “Het kan overigens best zijn dat er meer scholen hebben meegedaan maar dat de informatie net te laat is binnengekomen en nog niet is verwerkt door het ministerie. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat er onwil is bij scholen om mee te werken. Daarom heb ik er vertrouwen in dat de wethouder er samen met de scholen zorg voor zal dragen dat alle scholen alsnog meedoen met de inventarisatie.”

U bent hier