h

Operalaan is een racebaan

27 februari 2012

Operalaan is een racebaan

De bewoners van de Operalaan in Schollevaar zijn de racebaan voor de deur meer dan zat. Dit blijkt uit een onderzoek dat de SP afgelopen week in die buurt hield. De bewoners klagen al jaren zonder succes bij de gemeente over de gevaarlijke verkeerssituatie. De SP wil dat wethouder Eerdmans (Leefbaar Capelle) aan de slag gaat om dit probleem op te lossen. “Momenteel is de wethouder bezig om de verkeersveiligheid op woonerven te verbeteren. Dat is goed, maar pak dan ook de Operalaan aan! In deze buurt wonen veel gezinnen en het is onacceptabel dat er soms snelheden van meer dan 80 km worden gereden”, aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.
Operalaan

De SP heeft een huis-aan-huisonderzoek gedaan naar de ervaringen van de bewoners betreffende de Operalaan. Een overgrote meerderheid van de bewoners vindt dat er veel te hard wordt gereden en dat de verkeerssituatie onveilig is. Van der Sloot: “Bewoners vertelden dat automobilisten de bochten afsnijden en erg hard rijden. Vooral in de zomer is het vaak raak als er ’s avonds echt geracet wordt op de weg. Zo is er vorig jaar iemand met zijn Audi in de karpervijver van een bewoner gereden. Dit moet worden aangepakt, zeker als je nagaat dat er verderop ook nog een school ligt aan deze racebaan.”

Inmiddels heeft de SP vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de situatie op de Operalaan en aangedrongen op een spoedige oplossing. “Ik kan me goed voorstellen dat mensen het nu goed zat zijn om een racebaan voor de deur te hebben. In ieder geval zal ik erop aandringen dat er verbetering komt. Er zijn genoeg mogelijkheden in de vorm van drempels en wellicht een flitspaal. Ook kan er gekeken worden naar de mogelijkheid om er een 30 km-zone van te maken”, aldus Van der Sloot.

De vragen van de SP aan het college:

- Bent u op de hoogte van de gevaarlijke verkeerssituatie op de Operalaan en heeft u in het verleden al maatregelen genomen dit te verbeteren? Zo ja kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

- Bent u bereid om snelheidsbeperkende maatregelen te treffen op de Operalaan, om te voorkomen dat automobilisten snelheden van ver boven de 50 km/h halen? Zo ja, welke maatregelen denkt u te gaan nemen en op welke termijn? Zo nee, waarom neemt u geen maatregelen?

- Is het mogelijk om van de Operalaan een 30 km-zone te maken en kunt u het antwoord toelichten?

- Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat hardrijders op de Operalaan gepakt en beboet gaan worden?

U bent hier