h

Kamerfractie SP op bres voor behoud aanlegplaatsen Capelle

1 maart 2012

Kamerfractie SP op bres voor behoud aanlegplaatsen Capelle

Farshad BashirHet is voor de Kamerfractie van de SP onacceptabel dat Rijkswaterstaat de laatste aanlegplaats voor de binnenvaartschippers van Capelle aan den IJssel gesloten heeft. SP-Kamerlid Farshad Bashir heeft hierover Kamervragen gesteld aan minister Schultz. Bashir: “De komende jaren wordt er een forse groei verwacht van binnenvaart, dan moeten er ook voldoende aanlegplaatsen zijn. Ik heb aan de minister gevraagd of ze samen met de gemeente wil kijken naar een oplossing zodat de binnenvaart straks weer een plek heeft bij deze gemeente aan de Hollandsche IJssel.”

De laatste aanlegsteiger voor de binnenvaart is al ruim twee generaties in eigendom van de Schippersfamilie Verkaik. Deze moet nu van Rijkswaterstaat weg en de schipper krijgt geen ontheffing om elders in Capelle aan den IJssel aan te meren. Jurgen van der Sloot, fractievoorzitter van de SP in Capelle, is hier verbolgen over: “Onze gemeente moet blij zijn met de ligging aan de IJssel. Het zou dan ook triest zijn als onze gemeente met zijn rijke historie op het gebied van scheepvaart afgesloten wordt van de binnenvaart. De binnenvaart is verreweg de meest efficiënte en schone manier van transport. Ik ga er dan ook vanuit dat de wethouder zich gaat inzetten voor behoud van de binnenvaart in Capelle aan den IJssel.”

Vragen van het lid Bashir (SP) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over aanlegplaatsen in Capelle aan den IJssel 1)

 

 

  1. Klopt het dat er nu geen enkele plek meer in Capelle aan den IJssel is waar de binnenvaart kan aanmeren? Zo nee, op welke plaatsen kan de binnenvaart dan wel aanmeren? Zo ja, waarom mogen binnenvaartschippers dan niet meer aanmeren in Capelle aan den IJssel? 1)
  2. Bent u bereid om samen met gemeente Capelle aan den IJssel te zoeken naar een oplossing zodat ten minste één locatie is waar de binnenvaart kan aanmeren, zo nee waarom niet?
  3. Komt het op meerdere plaatsen in Nederland voor dat de binnenvaart geen gebruik meer mag maken van een aanlegsteiger op last van Rijkswaterstaat? Zo ja hoe vaak is dit afgelopen jaar gebeurd en waar?
  4. Op welke wijze gaat u waarborgen dat er voldoende aanmeer mogelijkheden blijven voor de binnenvaart?

1) 24 februari 2012, Schuttevaer, "Thuishaven zonder aanlegplaats"

U bent hier