h

SP Capelle wil actieplan opleiding of werk voor jongeren

30 oktober 2012

SP Capelle wil actieplan opleiding of werk voor jongeren


De SP wil dat de gemeente Capelle jongeren zonder uitkering, opleiding of
werk in kaart brengt. Deze jongeren hebben vaak weinig kans op een baan
en bouwen niets op waardoor er een groot risico bestaat dat ze uiteindelijk in de criminaliteit belanden. Dat is volgens de SP onaanvaardbaar.
Bij de eerstvolgende raadsvergadering op maandag 5 november zal de partij daarom een voorstel indienen dat moet leiden tot een concreet actieplan, gericht op deze jongeren.

Op eerdere vragen van de SP antwoordde het college dat de groep wel bestaat maar dat het moeilijk is om deze jongeren in kaart te brengen.
"Wat de SP betreft is de insteek dat het de gemeente niets kost, niet de juiste. Het kost de gemeente uiteindelijk meer geld wanneer deze jongeren in de criminaliteit belanden. Er is een groot gemeentelijk
belang om precies in kaart te brengen om welke jongeren het gaat en hoe zij het beste naar opleiding of werk toegeleid kunnen worden", aldus SP-burgerraadslid Meltem Okcu.

Het beleid van de Rijksoverheid is dat iedereen tot 27 jaar werkt of leert, of een combinatie van beide. Naar de mening van de SP moeten de jongeren eerst worden opgespoord en vervolgens moet het probleem
worden aangepakt.
Meltem Okcu: “Deze jongeren moet perspectief worden geboden door ze via een passend traject klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Wanneer de jongeren na een intake bij sociale zaken niet
meer komen opdagen, moeten zij actief worden opgezocht om ze alsnog richting werk of een opleiding te bewegen. Een gemeentelijk actieplan is daarvoor het juiste instrument.

U bent hier