h

Begroting 2013 "College stelt verkeerde prioriteiten in crisistijd"

15 november 2012

Begroting 2013 "College stelt verkeerde prioriteiten in crisistijd"

JurgenNaar de mening van de SP is het positief dat het college erin is geslaagd om een degelijke begroting op te stellen voor 2013. De partij is tevreden met de inzet om de IJsseloevers aantrekkelijker te maken en de lang gewenste aanlegsteiger voor de binnenvaart lijkt er nu daadwerkelijk te komen.

Wel heeft de SP-fractie kritiek op het feit dat het college verkeerde prioriteiten stelt in crisistijd. Zo is er 50.000 euro vrijgemaakt voor een groot stadsfeest, 50.000 euro voor citymarketing en 750.000 euro voor het opknappen van het kruispunt Rivierweg/Reigerlaan. De SP stemde hier tegen en wilde dit geld deels gebruiken om de bezuinigingen op de bibliotheek te voorkomen. Helaas kreeg dit voorstel onvoldoende steun en zullen de bibliotheekvestigingen in Schollevaar en 's Gravenland in januari worden gesloten.

De SP is verbolgen over het feit dat er wel geld voor een stadsfeest en citymarketing wordt vrijgemaakt. Ondanks dat fractievoorzitter Jurgen van der Sloot het stadsfeest een leuk idee vindt, is hij van mening dat het niet is uit te leggen dat de gemeente bezuinigt op al bestaande evenementen om vervolgens met een nieuw evenement te komen.
Het college had eerlijk moeten zijn als het een ander evenement wilde en niet eerst moeten verkondigen dat er geen geld meer was om vervolgens met een nieuw evenement te komen. De 50.000 euro aan citymarketing is belachelijk, vooral nu het afgelopen jaar veel rapporten zijn verschenen over de nutteloosheid hiervan.

Verder is de SP van mening dat het uitgeven van 750.000 euro aan een kruispunt onverantwoord is, zeker nu er straks nog meer moet worden bezuinigd. Dat het kruispunt onveilig is, is onvoldoende aangetoond. Daarnaast is de SP niet overtuigd van een veel betere doorstroming van het verkeer door de komst van een nieuw kruispunt. Nieuw asfalt zal niet zorgen voor minder verkeer in de spits.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering diende de SP een motie in waarin het college werd verzocht om jongeren tot 27 jaar die zonder opleiding, werk en inkomen zitten in beeld te brengen en via een speciaal traject aan een startkwalificatie te helpen. Wethouder Van Sluis en de meerderheid van de gemeenteraad zagen hier niets in, waardoor de motie werd afgewezen.

U bent hier