h

SP enquêteert bewoners in de Hoekenbuurt

23 januari 2013

SP enquêteert bewoners in de Hoekenbuurt

Afgelopen donderdagavond is de SP gestart met een buurtenquête in de Hoekenbuurt. De socialisten zijn benieuwd wat de inzet van het gemeentebestuur om de buurt te verbeteren tot nu toe heeft opgeleverd. Vanuit het Rijk en de gemeente is veel geïnvesteerd middels het project “buurten met uitzicht” om de Hoekenbuurt, Hoven en ook de Wiekslag te verbeteren.
Hoekenbuurt

Na twee jaar is het tijd om balans op de maken vindt SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot. Het project in deze buurten loopt nu zo'n twee jaar en zal binnenkort ook geëvalueerd worden. Wat mij betreft een goed moment om met de inwoners in gesprek te gaan. Op dit moment hebben we ruim 50 mensen geënquêteerd, maar we gaan er de komende periode nog verder mee. Bij de mensen die we nu spraken was het opvallend dat de meerderheid niet bekend is met “buurten met uitzicht” en ook niet met het “eropafteam” terwijl dat team iedereen in de buurt zou gaan bezoeken. Wel waren de meeste bewoners meer tevreden over de leefbaarheid in de Hoekenbuurt dan twee jaar geleden.

De SP wil nu nog geen conclusies trekken en gaat nog meer mensen interviewen. “We hebben nu alleen mensen gesproken in de Schermerhoek, we gaan nog veel meer enquêtes afnemen. Pas dan kan je een echte conclusie trekken en zullen we de wethouder deze ook voorleggen.” aldus van der Sloot

U bent hier