h

Enquete:"Bewoners onbekend met “buurten met uitzicht”

8 maart 2013

Enquete:"Bewoners onbekend met “buurten met uitzicht”


De bewoners van de Hoekenbuurt, Hovenbuurt en Wiekslag zijn onvoldoende bekend met het project “buurten met uitzicht”. Dit blijkt uit een enquête die de SP hield in de buurten. Slechts 39% van de ondervraagde wist dat het project bestond. In deze drie buurten worden miljoenen geïnvesteerd door gemeente en het rijk om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren middels het project “buurten met uitzicht”. Ook het “eropaf-team” blijkt behoorlijk onbekend, 44% van de bewoners gaf aan dit team te kennen, echter gaf slechts 14% aan ook daadwerkelijke bezocht te zijn. De SP wil dat er op korte termijn verbeteringen moeten worden geboekt.

“Ik ben geschokt door de uitkomst dat nog maar zo weinig bewoners überhaupt weten dat er miljoenen worden geïnvesteerd in hun buurt middels “buurten met uitzicht” laat staan dat ze er zelf bij betrokken zijn. Daarnaast is er afgesproken dat iedere bewoner bezocht zou worden door het Eropaf-team, om te inventariseren of bewoners behoefte hebben aan bepaalde ondersteuning of hulp. Deze afspraak is nog verre van nagekomen, de meeste mensen keken ons glazig aan als we vroegen of ze wel eens van het Eropaf-team hadden gehoord. Ik wil weten hoeveel subsidie hieraan wordt besteed, en wat de concrete resultaten zijn van dit team, als dat onvoldoende is moet de subsidie direct worden stopgezet.” Aldus fractievoorzitter Jurgen van der Sloot

Bekijk hieronder de complete uitslagen van de enquete:

U bent hier