h

SP verzamelt ervaringen van werkzoekende jongeren tot 27 jaar

8 april 2013

SP verzamelt ervaringen van werkzoekende jongeren tot 27 jaar

werkplein UWV
De SP is op zoek naar Capelse jongeren die momenteel geen werk hebben en ook geen opleiding volgen. De socialisten willen graag inventariseren tegen welke problemen deze jongeren aanlopen. Vanaf dit jaar moeten jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werk vinden en krijgt men in principe geen bijstandsuitkering. Hierdoor kunnen deze jongeren soms meerdere weken zonder uitkering komen te zitten.

Dit kan volgens de SP voor meer problemen zorgen bij deze groep, doordat het inkomen wegvalt is de kans groot dat er forse schulden worden opgebouwd en dat door deze financiële problemen, de kansen op de arbeidsmarkt juist kleiner worden. Daarnaast is de SP benieuwd hoe de jongeren de begeleiding vanuit de gemeente ervaren. De jongeren worden opgeroepen hun ervaringen te delen met de SP. Dit kan via de e-mail capelle@sp.nl of telefonisch 06-53775497

“Door de economische crisis is het alleen maar lastiger geworden om een baan te vinden. De nieuwe wet van de regering gaat er vanuit dat jongeren tot 27 jaar werken of leren en geen aanspraak maken op een bijstandsuitkering. Hierdoor kan het voorkomen dat je meerdere weken zonder uitkering komt te zitten, terwijl je vaste lasten gewoon wel door lopen. Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van deze groep jongeren met de nieuwe wet. Lukt het om spoedig werk of een passende opleiding te vinden en hoe wordt de begeleiding vanuit de gemeente ervaren.” Aldus Daniel Thenu van de Capelse SP afdeling.

De SP zal de ervaringen gebruiken om eventueel bij de gemeenteraad en de wethouder aan te dringen op verbeteringen voor deze groep jongeren. Sinds 2013 is er en nieuwe bijstandswet van kracht die jongeren aanzet om snel werk te zoeken of andere s een opleiding te zoeken. Mocht dit niet lukken kan een jongere pas na vier weken aanspraak maken op een eventuele bijstandsuitkering.
.

U bent hier