h

Gemeenteraad moet ook zelf offer brengen bij bezuinigingen

20 mei 2013

Gemeenteraad moet ook zelf offer brengen bij bezuinigingen

gemeenteraad bezuinigingen
Aanstaande woensdagavond debatteert de Capelse gemeenteraad over de invulling van nog eens 6,5 miljoen aan extra bezuinigingen, die na 2014 noodzakelijk zijn door terug lopende inkomsten vanuit het Rijk. De SP vindt dat de gemeenteraad ook het lef moet tonen door zelf een bijdrage te leveren aan deze bezuinigingen. “Het wordt ongeloofwaardig als je keer op keer bezuinigingen inboekt waar inwoners door worden getroffen en zelf je raadsvergoeding en fractiegelden op het maximale niveau laat staan. De gemeenteraad moet zelf ook een offer brengen bij bezuinigingen” Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

De SP zal woensdag voorstellen om de raadsvergoeding te verlagen, net als de fractiegelden. Totaal levert deze maatregel maar liefst driehonderdduizend euro op. Van der Sloot: “Wij ontkomen niet aan bezuinigingen, die vanuit dit Kabinet van VVD en PvdA worden uitgestort over de gemeenten. Maar bij de keuzes die de SP maakt hebben we de Capellenaren zoveel mogelijk ontzien. Wij bezuinigingen bijvoorbeeld geen cent op de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), gezondheidszorg, bijzondere bijstand, armoedebeleid en kinderopvang.”

Het debat vindt plaats op woensdagavond 22 mei om 20.00 uur in de Raadszaal. Op dat moment zullen alle keuzes die de partijen maken ook openbaar worden. Dit is een commissievergadering in aanloop tot de uiteindelijke beslissing die wordt genomen in de gemeenteraadsvergadering van 10 juni.

U bent hier