h

SP vraagt opheldering over jongeren zonder inkomen

2 juni 2013

SP vraagt opheldering over jongeren zonder inkomen

De SP-fractie heeft afgelopen week schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over jongeren waarvan de uitkering is stopgezet. De SP heeft onlangs een meldpunt geopend voor jongeren in de bijstand en krijgt meerdere berichten dat jongeren soms al maanden zonder inkomen zitten. SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot wil opheldering van de wethouder.

Het is goed om jongeren te motiveren om een baan te vinden of te begeleiden naar een passende opleiding, dit doe je echter niet door jongeren maanden zonder inkomen te laten zitten. De wet geeft aan dat jongeren, wanneer het niet lukt om werk of een opleiding te vinden niet langer dan vier weken zonder inkomen mogen zitten. Het lijkt erop dat dit in Capelle wel gebeurd.” aldus Van der Sloot.

Bij jongeren onder de 27 jaar geldt dat deze moeten werken of moeten studeren, als dat niet het geval is hebben deze jongeren geen recht op een uitkering. Alleen wanneer het een jongeren binnen 4 weken niet lukt om een baan te vinden of een geschikte opleiding zou normaal gesproken de uitkering weer moeten worden verstrekt.

Hieronder ziet u de schriftelijke vragen die de SP-fractie heeft gesteld aan het college. Het college zal deze vragen binnen drie weken beantwoorden.

1. Van hoeveel jongeren tot 27 jaar is de bijstandsuitkering begin 2013 beëindigd omdat ze niet tijdig een opleiding hebben gevonden en hoeveel procent is dit van het totaal aantal jongeren tot 27 jaar in de WWB?

2. Hoeveel jongeren en op welke gronden hebben bezwaar gemaakt tegen het stopzetten van hun WWB en hoe gaat de gemeente hiermee om?

3. Op welke wijze gaat de gemeente om met de vier weken-termijn waarin wordt gesteld dat wanneer een jongere er na vier weken niet in is geslaagd om een opleiding of werk te vinden de uitkering weer wordt hervat?

4. Bij hoeveel jongeren is de uitkering op basis van de vier weken-termijn hervat en ik welke gevallen kiest de gemeente ervoor om de uitkering niet te hervatten?

5. Hoeveel procent van de jongeren tot 27 jaar wonen die onder de WWB vallen wonen zelfstandig en wordt dit meegenomen in de afweging om een uitkering te beëindigen?

6. Bent u het met de SP-fractie eens dat het onwenselijk is dat mensen langer dan vier weken zonder inkomsten zitten waardoor ze razendsnel schulden opbouwen? Zo ja, wat doet de gemeente eraan om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt? Zo nee, waarom niet?

7. Hoeveel jongeren die onder de WWB vallen hebben op dit moment te maken met problematische schulden en hoe gaat de gemeente hiermee om?

8. In hoeverre bent u van mening dat een speciaal project dat jongeren naar betaald werk leidt haar vruchten zal afwerpen? Kunt u uw antwoord toelichten?

9. Hoe staat het met de uitstroom naar betaald werk van jongeren binnen de huidige trajecten van Capelle Werkt?

U bent hier