h

SP: “Niet graaien uit de WMO pot”

7 juli 2013

SP: “Niet graaien uit de WMO pot”

De SP wil niet dat de gemeenteraad een graai neemt uit de pot met geld dat is bestemd voor de WMO. Het budget dat de gemeente overhoudt bij de uitvoering van de WMO wordt als het aan het gemeentebestuur ligt in de algemene reserve gestort. De SP wil dat geld beschikbaar blijft voor de uitvoering van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Maandagavond zal de SP daarom voorstellen om de 765 duizend euro dat over blijkt te blijven beschikbaar te houden voor de WMO.

 

De gemeente verwacht elk jaar zo'n 8 ton over te houden op de uitvoering van de WMO. Dit bedrag wordt dan jaarlijks overgeheveld naar de algemene reserve. Een slecht plan volgens fractievoorzitter Jurgen van der Sloot van de SP. “Zoals het eruit ziet komen er monsterlijke bezuinigingen vanuit dit Kabinet op de gemeente af. De gemeente moet veel meer zorgtaken gaan uitvoeren, voor minder geld. Daarnaast hou ik ook me hart vast met de komende bezuinigingen van 75% op de thuiszorg. Als we in Capelle in de nabije toekomst goede zorg willen organiseren hebben we dit geld meer dan nodig en moet je nu niet gaan graaien uit de WMO pot.“

 

De SP is bang dat het geld dat bestemd is voor het uitvoeren van zorgtaken en ondersteuning straks besteed zal worden aan hele andere zaken. “Nu lijkt het aantrekkelijk om het overgebleven geld over te hevelen naar de algemene reserve. Maar als we niet uitkijken wordt er jaarlijks bijna één miljoen van het budget afgesnoept en dat kan dan worden besteed aan asfalt, groenvoorziening of andere zaken. Dat is ook belangrijk, maar moet je niet betalen van geld dat eigenlijk voor de WMO is bestemd.” Aldus van der Sloot

U bent hier