h

SP wil aanpak van jeugdwerkeloosheid

13 november 2013

SP wil aanpak van jeugdwerkeloosheid

De SP wil dat de gemeente werk gaat maken van de aanpak van jongeren onder
de 27 die zonder afgeronde opleiding en/of zonder werk thuis zitten.
Deze groep jongeren krijgt bij werkloosheid
geen uitkering maar moet eerst vier weken zelf actief op zoek naar een baan of opleiding. Na deze vier weken kunnen jongeren zich weer melden
bij de gemeente. In de praktijk blijkt dat dit niet gebeurd. Volgens de SP moet de gemeente veel actiever optreden in de richting van werkloze jongeren om ervoor te zorgen dat zij de kansen pakken om zich verder te ontwikkelen.

De SP diende afgelopen maandag een motie in met het verzoek deze jongeren als gemeente actief te benaderen. De motie kon niet op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen.
Dit tot onvrede bij fractievoorzitter Jurgen van der Sloot: ‘Jongeren hebben zelf een verantwoording, maar dat betekent niet dat de gemeente achterover mag leunen.
Het afgelopen jaar is van ruim 50 jongeren de uitkering beëindigd zonder dat er enig beeld is van wat deze jongeren nu uitspoken. We moeten niet willen dat deze jongeren op de bank bij hun ouders belanden. Het college voert nu een kortzichtig beleid. Het is
natuurlijk goedkoop om deze groep jongeren buiten de bijstand te houden, maar op termijn krijg je dit keihard terug. Na hun 27e staan ze weer op de stoep, zonder opleiding, zonder werk en met een enorm gat in hun CV. Het kost veel meer om deze groep jongeren dan nog aan het werk te krijgen, want juist onder de 27 liggen alle kansen voor mensen om zich te ontwikkelen.’

De gemeente Capelle heeft op dit moment alleen een aparte aanpak voor de groep jongeren tussen de 18 en 23. Volgens de SP past deze aanpak niet meer bij de huidige situatie.  ‘We hebben een nieuwe wet die de nadruk legt op werk en/of een opleiding voor jongeren tot 27. Door het huidige beleid van de gemeente valt er een gat voor de groep jongeren van 23 tot 27 jaar. Die moeten het zelf maar uitzoeken. Bij de najaarsnota zal ik hier opnieuw aandacht voor vragen. Dan hoop ik naast de PvdA en GroenLinks ook andere partijen te overtuigen van deze noodzaak', aldus Van der Sloot.

U bent hier