h

Villapark Oeverrijk een fiasco

30 december 2013

Villapark Oeverrijk een fiasco

De gemeente heeft een streep gehaald door het plan om het villapark Oeverrijk te ontwikkelen. Wethouder van Winden (CU/SGP) heeft bekend gemaakt dat de samenwerking met de Groene Groep is stopgezet. Wel nadat er al ruim een half miljoen is uitgegeven door de gemeente om de grond bouwrijp te maken.
De SP had hier in 2011 al voor gewaarschuwd en stemde tegen het plan om Oeverrijk te ontwikkelen. De wethouder en een meerderheid van de gemeenteraad stemde destijds wel in om 7 miljoen voor te financieren aan een bijna failliete ontwikkelaar.

Geen bank wilde nog een cent uitlenen aan de Groene Groep, behalve wethouder van Winden.
Iedereen die maar een beetje verstand had van financien zou daar geen 7 miljoen aan gaan voor- financieren. Gelukkig is het project nu gestopt, wel is er onnodig veel geld uitgegeven aan het bouwrijp maken van de grond. Het is dus een groot fiasco geworden, het trieste is dat het al in 2011 duidelijk was dat dit niks zou worden' aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Destijds stemde Leefbaar Capelle, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, D66 en de PvdA in met het
plan Oeverrijk en de lening aan de Groene Groep. De SP stemde tegen, zie de notulen hieronder van de raadsvergaderingen in 2011 over de besluitvorming van Oeverrijk.

 

************************************************

Notulen  maart 2011:

De heer VAN DER SLOOT: Voorzitter, het college stelt de raad voor om tot € 7 miljoen te lenen aan investeringsmaatschappij De Groene Groep, zodat er op een weiland achter de Kanaalweg een villapark kan worden gebouwd, genaamd Oeverrijk. In 2006 was de gemeente overeengekomen dat de verkoop van de grond € 12 miljoen oplevert voor de gemeente. Inmiddels is het ruim vier jaar later en mag de gemeente blij zijn als zij er nog € 10 miljoen aan overhoudt.
Daarnaast moet de gemeente het bouw- en woonrijp maken voorfinancieren, omdat de marktpartij nog moeilijk geld kan lenen op de kapitaalmarkt. De fractie van de SP is van mening dat de gemeente hier het nodige risico mee neemt. Tijdens het afgelopen podium heb ik het college gevraagd om de jaarrekeningen van de Groene Groep naar mij toe te sturen. Deze heb ik ontvangen. De jaarrekeningen hebben mij er verder van overtuigd dat wij geen geld moeten lenen aan deze investeerder. Afgelopen vrijdag kreeg ik echter een collegebrief, die gericht was aan de raad. Het is mij daardoor niet meer helemaal duidelijk hoe het nu zit met de solvabiliteit van de Groene Groep, Ik heb daarom vier vragen aan het college.

1. Het college geeft aan dat de Groene Groep Holding garant staat voor € 1 miljoen als de Groene Groep niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Hoe kan de holding voor € 1 miljoen garant staan, terwijl zij een negatief kapitaal heeft van ruim € 1 miljoen?

2. Het college heeft het over een goede solvabiliteit. Waarop wordt dit gebaseerd? Als ik de jaarrekeningen moet geloven, die mij zijn toegezonden, dan is er sprake van een dramatische solvabiliteit,

3. Daarnaast kreeg ik vrijdagavond het vermoeden dat ik niet alle jaarrekeningen waar ik om vroeg tijdens het podium heb ontvangen. In de brief wordt namelijk gesproken over allerlei verschillende BV's. Ik heb maar van één BV de jaarrekeningen ontvangen.

4. Als de Groene Groep over de kop mocht gaan, dan is dat niet erg volgens het college, omdat wij Oeverrijk dan aan een andere partij kunnen verkopen. Is het college er echt van overtuigd dat dit zo gemakkelijk gaat? Zoja, waarom?

 

Notulen mei 2011:

De heer VAN DER SLOOT: Voorzitter, het is de tweede keer dat dit voorstel, om € 7 miljoen te lenen aan een projectontwikkelaar om villa's te bouwen, voor ons ligt. De fractie van de SP zal echter toch tegen dit voorstel stemmen. Wij vinden het niet goed dat de gemeente geld leent aan een bedrijf dat geen geld kan lenen bij een bank. In de tweede plaats is ons niet voldoende duidelijk wat het maatschappelijk belang is van het op dit moment bouwen van villa's op die plek.

 

Zie ook: https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2011/01/bouw-villapark-groot-financieel-risico

Reacties

Verbazend hoe er gesjoemeld wordt met de financiën bij, besluiten die door de raad zouden zijn genomen en nergens is dit raadsbesluit in het openbaar terug te vinden. Het gaat om het afschaffen van een tegemoetkoming voor brandstof kosten voor gehandicapten. Deze kosten worden wel geindiseerd. Maar het geld wordt dus weggesluisd. Dat jullie tegen dit besluit hebben gestemd is duidelijk, maar waar is dit verslag gebleven? Wij zijn hier ontzettend boos om het is geoormerkt voor WMO. Daar is een woord voor.

quote:Destijds stemde Leefbaar Capelle, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, D66 en de PvdA in met het plan Oeverrijk en de lening aan de Groene Groep,
Leefbaar Capelle, leefbaar voor wie??
VVD.Vereniging van Dieven. CDA,SGP,ChristenUnie ,christelijk eerder farizeeërs,
D66 , PVDA huichelaars steken een mes in je rug en verkwanselen de rechten van de arbeiders.

Reactie toevoegen

U bent hier