h

Interview Jurgen van der Sloot over komende verkiezingen

25 februari 2014

Interview Jurgen van der Sloot over komende verkiezingen

Sociale keuzes maken is volgens SP-lijsttrekker Jurgen van der Sloot nu belangrijker dan ooit. 'Het kabinet legt de rekening van de crisis bij de gewone mensen en de gemeente krijgt belangrijke nieuwe zorgtaken op haar bordje. De combinatie van die twee ontwikkelingen schreeuwt gewoon om een stevige SP-inbreng.'

Van der Sloot (31) was de afgelopen jaren fractievoorzitter voor de SP in Capelle. Hoe kijkt hij terug? Wat heeft de SP bereikt?

'We kwamen in 2010 als nieuwkomer in de raad en hebben daar de afgelopen jaren een duidelijke inbreng gehad. We hebben het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt dat inwoners een referendum kunnen aanvragen. We hebben succesvol actie gevoerd tegen de bebouwing van sportpark Couwenhoek. Het plan om daar een grote school te bouwen ging van tafel. En we hebben steeds aandacht gevraagd voor jongeren die thuis zitten zonder werk of afgeronde opleiding. We willen dat de gemeente heel actief aan de slag gaat met deze jongeren. Hoe langer ze thuis zitten, hoe lastiger het immers wordt om nog aan een goed betaalde baan te komen. We hebben misstanden bij de sociale werkplaats Promen keer op keer aan de orde gesteld om zo de werkomstandigheden te verbeteren. En daarnaast zijn we ook veel buiten de gemeenteraad actief geweest: SP-raadsleden sluiten zich niet op in het gemeentehuis. We hebben veel Capellenaren persoonlijk gesproken tijdens onze buurtbezoeken, in winkelcentra en tijdens acties, bijvoorbeeld voor het behoud van de bibliotheek.'

En hoe kijk je naar de toekomst? Wat kunnen de Capellenaren van de SP verwachten?

'We hebben een aantal strijdpunten waar we ons tot het uiterste voor zullen inzetten. Bijvoorbeeld het echt aanpakken van de armoede. Het is onacceptabel dat er ruim drieduizend gezinnen in Capelle in armoede moeten leven. We willen zorgen dat mensen vanuit de bijstand aan het werk worden geholpen. Niet door ze te verplichten om te werken voor een uitkering, maar door ze aan echte banen te helpen. Als het nodig is, richten we daar een gemeentelijk werkleerbedrijf voor op.

Een tweede belangrijk punt is de zorg. De gemeente krijgt op dat terrein steeds meer verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld voor de jeugdzorg, de dagbesteding en begeleiding naar werk van mensen met een beperking. Een probleem daarbij is het kabinet van VVD en PvdA wel de taken afschuift, maar niet het geld dat nodig is om ze goed uit te kunnen voeren. De SP staat ervoor dat we deze taken ondanks de bezuinigingen sociaal uitvoeren. We willen garanderen dat iedereen in Capelle de zorg en thuiszorg krijgt die nodig is. Ook willen we stoppen met het commercieel aanbesteden van de zorg. Wij kiezen voor samenwerking met Capelse zorginstanties.'

Nog meer?

'Nou en of. De volkshuisvesting is ook een terrein waarop de sociale benadering van de SP hard nodig is. De afgelopen vier jaar heeft het college van B en W de aanval geopend op de sociale huurwoningen. Er moesten meer dure woningen komen en het aantal betaalbare huurwoningen moest fors krimpen. Wij hebben ons hier fel tegen verzet. Wij willen een gezonde mix van betaalbare huurwoningen en koopwoningen. Daar moet de komende tijd fors in geïnvesteerd worden.'

Is wat jullie willen wel te betalen?

'Door het kabinetsbeleid moet de gemeente het met steeds minder geld doen, zuinig omgaan met de beschikbare financiën is dus heel belangrijk. Dat gaan we ook doen. We investeren in wezenlijke zaken als werk, zorg en wonen en we kijken kritisch naar de uitgaven. Bijvoorbeeld door veel minder taken uit te besteden aan dure commerciële bureaus. Dat uitbesteden is duurder en bovendien is de democratische controle op die bureaus nihil.'

Gaat nou alles verkeerd in Capelle?

'Natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk ook veel dingen die gewoon goed gaan in onze gemeente en die onze steun krijgen. Ik ben bijvoorbeeld erg trots dan onze senioren in Capelle nog steeds gratis gebruik kunnen maken van het OV in de regio. Dat moet wat de SP betreft ook zo blijven. Eigenlijk is het een schande dat het niet landelijk wordt ingevoerd.'

Wil de SP mee besturen besturen in Capelle?

'Wat er na de verkiezingen gebeurt, hangt vooral af van de uitslag. Als wij voldoende steun krijgen van de Capellenaren, gaan we besturen zeker niet uit de weg. Het is voor mij van belang dat we de komende vier jaar zoveel mogelijk van onze verkiezingsbeloftes kunnen waarmaken. Wanneer dit met collegedeelname kan, zou dat fantastisch zijn, en anders gaan we gewoon vanuit de oppositie aan de slag om Capelle socialer te maken. Op welke manier ook: wij gaan voor een 100% sociaal Capelle aan den IJssel.'

Stem Capelle aan den IJssel 100% sociaal!

U bent hier