h

SP maakt zich sterk voor goede zorg

12 maart 2014

SP maakt zich sterk voor goede zorg

De SP zet zich in om goede zorg in Capelle aan den IJssel te behouden. De partij wil dat er ondanks de gigantische bezuinigingen van het kabinet van VVD en PvdA lokaal alles aan gedaan wordt om de noodzakelijke zorg te bieden. "De SP wil dat iedereen in Capelle de zorg en thuiszorg krijgt die nodig is. We hebben ons de afgelopen periode ingezet om te zorgen voor voldoende geld voor zorg en ondersteuning. Voor mensen die zijn aangewezen op thuiszorg deze zorg en hulp ook in de toekomst behouden blijven. De SP wil hier niet op beknibbelen. Maar ook op het gebied van de jeugdzorg is er de komende jaren nog veel te winnen", aldus SP-lijsttrekker Jurgen van der Sloot.

De SP kiest ervoor om de zorg op buurtniveau te organiseren en te stoppen met aanbestedingen en marktwerking. Van der Sloot: "Het wordt tijd dat de menselijke maat weer centraal komt te staan en niet de markt. Als we als gemeente goede afspraken maken om samen te werken met de huidige zorgaanbieders kunnen we goede zorg blijven bieden en kunnen de zorgprofessionals hun banen behouden. Door de zorg op buurtniveau te organiseren kunnen we afrekenen met overbodige bureaucratie en managementlagen."

Vanaf het moment dat de SP in 2010 in de gemeenteraad kwam, heeft zij zich ingezet om af te rekenen met de bureaucratie in de jeugdzorg. De SP ziet graag dat er wordt gewerkt met een één gezin, één plan en één loket. "Het is van de zotte dat soms wel vijf of meer instanties zich bemoeien met een gezin en vervolgens ook nog langs elkaar heen werken. Er wordt al flink aan gewerkt om dit te verbeteren, maar er is nog een hele wereld te winnen. Ook moet het Centrum voor Jeugd en Gezin veel laagdrempeliger worden. Het moet een plek zijn waar ouders voor informatie over het opvoeden van hun opgroeiende kinderen terecht kunnen."

Als de SP voldoende zetels behaalt op 19 maart, is zij bereid verantwoording te nemen en de stad mee te besturen. "We zijn zeker bereid om bij een goede uitslag onze verantwoording niet uit de weg te gaan. Wel moeten de voor ons belangrijke punten terug te vinden zijn in het beleid voor de komende vier jaar. Goede zorg voor onze Capellenaren is daarbij van groot belang."

U bent hier