h

Ken uw raadslid: Diana Al

29 mei 2014

Ken uw raadslid: Diana Al

Op 19 maart heeft u gestemd voor de nieuwe
gemeenteraad. In april hebben de raadsleden zich kort aan u voorgesteld.
De komende periode geven de raadsleden antwoord op verschillende vragen. Hieronder leest u meer over  Diana Al van de SP, zij geeft u een
beeld over wie zij is en waar zij de komende vier jaar voor staat. .

"Wanneer je iets wilt veranderen moet je ook zelf
bereid zijn om iets te doen, daarom ben ik actief geworden in de politiek. Ik wil me graag inzetten voor een sociale en rechtvaardige samenleving. Wat mij betreft begint dat dicht bij huis en juist de gemeentelijke politiek staat dicht bij de mensen. Daarom ben ik trots om onze inwoners de komende vier jaar te mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Ik ben vrij nieuw in de politiek, maar ik zette mij de afgelopen al actief in voor de SP. Inmiddels heb ik intensief campagne gevoerd, enquêtes afgenomen, met mensen gesproken en conferenties en thema-avonden bijgewoond".

Bewondering voor Jelle Brandt Corstius

"Eerlijk gezegd heb ik niet echt een politiek voorbeeld. Ik heb bewondering voor  emand uit de journalistieke hoek, namelijk Jelle Brandt Corstius. De manier waarop hij journalistiek bedrijft spreekt mij
erg aan. Hij is respectvol naar andere mensen toe en stelt ze zodanig op hun gemak dat zij hun verhaal vertellen. Daarnaast durft hij misstanden ter discussie te stellen".

Capelle…

"Ik zou willen bereiken dat het leven gemakkelijker en aangenamer wordt voor mensen die het nu door omstandigheden moeilijk hebben. Ook wil ik in
contact komen en blijven met mijn mede Capellenaren. Het is belangrijk dat de inwoners het gevoel hebben dat zij serieus worden genomen en dat
hun stem er wel degelijk toe doet. Verder zou ik willen bereiken dat er veel aandacht is voor preventie. Preventie is mogelijk op vele gebieden.
Bv. tijdig signalen oppikken en/of goed onderwijs kan er voor zorgen dat kinderen later niet op het verkeerde pad raken. Ik wil een positieve bijdrage leveren aan de taken die van de overheid naar de gemeente
overgeheveld worden".

De sterke punten van de gemeente zijn:

  • Veel groen
  • Goede voorzieningen voor zowel ouderen als kinderen
  • Veel Capellenaren zijn betrokken bij hun gemeente via verschillende (vrijwilligers)organisaties.

De minder sterke punten van de gemeente die ik zou willen verbeteren zijn:

  • Kortere en minder lijnen tussen de verschillende hulpverlenende organisaties
  • Meer cultuur en horeca
  • Meer voorzieningen voor jongeren.

U bent hier