h

Extra geld voor aanpak jongeren tot 27 jaar zonder werk en opleiding

9 juli 2014

Extra geld voor aanpak jongeren tot 27 jaar zonder werk en opleiding

Afgelopen maandagavond heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel ingestemd met het voorstel om € 173.000.- beschikbaar te stellen voor de begeleiding van jongeren van 16 tot 27 jaar zonder startkwalificatie naar studie of werk. De fracties van Leefbaar Capelle, SP, D66 en VVD namen het initiatief om dit bedrag beschikbaar te stellen.

SP-Fractievoorzitter Jurgen van der Sloot, was zeer content dat het voorstel is aangenomen door een meerderheid (alleen SGP en ChristenUnie stemde tegen) van de gemeenteraad: "Het is belangrijk dat jongeren tot 27 jaar een goede startkwalificatie hebben. De gemeente moet deze jongeren niet aan hun lot overlaten en voorkomen dat ze volledig afhankelijk worden van hun ouders. We willen niet dat ze tot hun 27 jaar bij de ouders op de bank zitten en dat ze daarna alsnog in de bijstand komen”

De afgelopen jaren heeft de SP vaker aandacht gevraagd voor jongeren die zonder werk of opleiding thuis op de bank zitten. ‘Destijds was er nog geen meerderheid voor in de gemeenteraad, ben blij dat het voorstel nu wel is aangenomen, zodat de situatie voor jongeren tot 27 jaar verbetert die nog geen opleiding hebben afgerond", aldus Van der Sloot.

U bent hier