h

Gemeenteraad steunt SP: Aanpak leegstand bedrijven en winkels

12 november 2014

Gemeenteraad steunt SP: Aanpak leegstand bedrijven en winkels

De gemeenteraad van Capelle heeft de motie van de SP om werk te maken van het terugdringen van de leegstand op bedrijventerreinen en winkelcentra unaniem aangenomen. Het college van B&W zet reeds extra in om de leegstand op Rivium te verminderen middels een Riviummarinier. Met deze motie van de SP  wordt ook het belang van de aanpak van leegstand in andere delen van de gemeente onderschreven.

De SP was bang dat de focus om leegstand terug te dringen teveel bij Rivium zou komen te liggen en diende daarom een motie in. ‘We zien op meer plekken in de gemeente veel leegstand ook bij winkelcentra, zoals de Scholver. Het is van belang dat er niet alleen wordt ingezet op het Rivium. Leegstand van bijvoorbeeld winkelcentra hebben ook direct gevolgen voor de leefbaarheid van de buurt. Het nodigt niet uit om te gaan winkelen in een half leeg winkelcentrum of straat. Het is daarom van belang dat hier ook volop aandacht voor is.’ Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot

De verantwoordelijk wethouder Eric Faassen (VVD) gaat aan de slag met de uitvoering van de motie en zal de gemeenteraad met regelmaat op de hoogte houden van de vorderingen om leegstand terug te dringen en te voorkomen. Daarnaast antwoorde hij op vragen van de SP, dat het winkelcentrum de Scholver binnenkort door de eigenaar wordt gerenoveerd, waarbij ook een gevarieerd winkelaanbod wordt nagestreefd.

 

U bent hier