h

SP vraagt opheldering na ontstaande onrust onder cliënten thuiszorg

24 december 2014

SP vraagt opheldering na ontstaande onrust onder cliënten thuiszorg

De SP heeft opheldering gevraagd aan verantwoordelijk wethouder Van Cappellen (D66) over de onrust,  die onder cliënten van de thuiszorg is gaan ontstaan. Deze ontvingen namelijk zojuist een brief waarin staat,  dat hun thuiszorg tot 31 december is gegarandeerd en dat daarna iedereen opnieuw geïndiceerd gaat worden.

Deze cliënten zijn er ongerust op hun zorg te verliezen of dat de kwaliteit ervan zal afnemen. De SP vindt het belachelijk, dat mensen een dergelijke brief zo kort van te voren ontvangen en wil dat de wethouder de mensen gerust stelt en hun thuiszorg blijft garanderen.
Er geldt een wettelijke overgangstermijn van drie maanden. De fractieleider Jurgen van der Sloot zegt hierover: "daar heeft de wethouder zich niet aangehouden. Daarnaast heeft ze meerdere keren de indruk gewekt dat voor mensen die nu thuiszorg ontvangen er niets zou veranderen, alleen bij nieuwe gevallen. Met deze brief wordt een totaal andere indruk gewekt." Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Verder hekelt de SP de houding van de wethouder om zaken rondom de zorg achter gesloten deuren te behandelen. De fractieleider zegt hierover: “problemen worden weggemoffeld onder de noemer "individuele gevallen." Onzin, want iedere cliënt heeft deze brief ontvangen."

U bent hier