h

Neem aanbevelingen Rekenkamer over welzijnswerk serieus

29 april 2015

Neem aanbevelingen Rekenkamer over welzijnswerk serieus

De SP is verbaasd dat het college de aanbevelingen van de Rekenkamer over het welzijnswerk naast zich neer legt. De rekenkamer deed onlangs onderzoek naar Buurtkracht, de organisatie die verantwoordelijk is voor het welzijnswerk in Capelle. Ook is in kaart gebracht op welke wijze het gemeente bestuur sturing geeft aan de welzijnsorganisatie. Vorige week bleek tijdens de commissievergadering in de gemeenteraad, dat het college de aanbevelingen ter zijde schuift. Volgens SP-raadslid Diana Al toont het rapport ook aan dat Buurtkracht op verschillende zaken haar afspraken niet nakomt. De SP zal in de komende gemeenteraadsvergadering per motie het college oproepen om de aanbevelingen van de Rekenkamer alsnog ter harte te nemen.

“Het is onduidelijk of Buurtkracht jongeren na een hulptraject nog wel in beeld houdt, terwijl dat wel is afgesproken. Verder kon Buurtkracht de zelfredzaamheid van cliënten niet registreren omdat het administratiesysteem daar ongeschikt voor is. Ook bij het cultuurpodium Capsloc is het totaal onduidelijk hoeveel jongeren er komen en blijkt het veel minder vaak open dan is afgesproken. Ik vind het onbegrijpelijk dat het college hier genoegen mee neemt.” aldus Diana Al.

De SP is van mening dat er bij de aanbesteding een fout is gemaakt door te kiezen voor lumpsum financiering. Dit houdt in dat Buurtkracht een vast bedrag per jaar krijgt om het welzijnswerk uit te voeren. Maar bij deze vorm is het lastig om op te treden wanneer prestaties achterblijven. De SP ziet liever dat het welzijnswerk helemaal niet meer commercieel wordt aanbesteed maar dat men kiest voor een langdurige samenwerking middels een subsidierelatie. Diana Al: 'Aanbestedingen zijn funest in de zorg en welzijnssector. Om de paar jaar middels een aanbesteding weer een nieuwe partij binnenhalen is slecht voor de continuïteit. Daarnaast ligt bij aanbesteding de nadruk te veel op de laagste prijs.

U bent hier