h

Geen verruiming van aantal koopzondagen in Capelle

20 oktober 2015

Geen verruiming van aantal koopzondagen in Capelle

De Capelse fracties van SP, SGP, ChristenUnie en CDA zijn verbolgen over het voorstel van het Capelse college om de winkels elke zondag te openen. Volledige openstelling van winkels gedurende de hele week zet de toch al hectische samenleving nog verder onder druk. De oppositiepartijen zijn van mening dat het college niet alleen het contact verliest met een belangrijk deel van de samenleving, maar ook de kleine zelfstandige ondernemer de das om doet. Daarmee brengt het de echte Capelse ondernemer en de kwaliteit van het Capelse winkelbestand in gevaar.

De Capelse fracties van SGP, ChristenUnie, CDA en de SP vinden dat het College van B&W de plank misslaat. Nadat nog maar net een jaar geleden in juli 2014 een forse verruiming is doorgevoerd, wordt nu gemakshalve alles vrijgegeven. Het uitgevoerde onderzoek laat veel vragen onbeantwoord en concludeert overigens dat er geen aanleiding is om de winkeltijden op zondag te verruimen. Volgens de vier fracties weet het college het vraagstuk onvoldoende te doorgronden. ‘Het collegevoorstel, gericht op een volledige 24-uurs economie, zal de Capelse samenleving meer kwaad dan goed brengen. De belangen van de zelfstandige ondernemers die om economische, sociale of principiële redenen hun winkel niet willen openen, zijn onvoldoende meegewogen. Ook blijkt nergens uit dat de huidige maandelijkse zondagsopening van De Koperwiek een succes zou zijn.’ Aldus SGP-raadslid Aad Terlouw. 

Sinds juli 2014 mogen winkelboulevard Capelle XL en Gamma 52 zondagen open zijn en De Koperwiek 12. Overige winkelcentra kunnen op aanvraag zondags open zijn. In de gemeenteraad is toen besloten dit nieuwe winkelregime na één jaar te evalueren. Voor het college van B&W is het in oktober 2015 gepubliceerde onderzoek aanleiding om voor te stellen dat alle winkels op alle zondagen en in alle (wijk)winkelcentra in Capelle open mogen.

De Capelse fracties van SGP, SP, ChristenUnie en CDA roepen daarom ondernemers, werknemers, burgers en andere belanghebbenden op om in te spreken bij de gemeenteraadsvergadering van Ma 9 november 2015 of brieven te sturen of u op een andere manier te laten horen!

U bent hier