h

SP geschokt door beunhazerij bij renovatie zorgboerderij

10 maart 2016

SP geschokt door beunhazerij bij renovatie zorgboerderij

Foto: SP / SP Capelle

De SP is geschokt door de schade die is aangebracht aan een Rijksmonument aan de 's Gravenweg 325 en het mislopen van het subsidiebedrag van een half miljoen. De monumentale boerderij aan de 's Gravenweg naast de kinderboerderij wordt omgebouwd tot een zorgboerderij. In verleden had de SP al veel vraagtekens bij dit hele project, waarbij de zorgboerderij en kinderboerderij worden samengevoegd. Nu blijkt dat de aannemer er een potje van heeft gemaakt. Het project is te laat opgeleverd en er is schade ontstaan aan de boerderij.

Voor raadslid Marcel Degenaar reden om vorige week opheldering te vragen aan verantwoordelijk wethouder Van Sluis: “Het lijkt erop dat een beunhaas actief is geweest bij de restauratie van de boerderij. Ook vind ik het uiterst merkwaardig dat wij als raad niet eerder zijn geïnformeerd over de problemen die zich voordeden. Delen van het Rijkmonument werden gesloopt die niet op de tekening stonden, delen van de vloer zijn verwijderd en door niet tijdig afdekken van het dak werden de plafonds beschadigd. Dit heeft geleid dat door een bestuurlijke maatregel de renovatie is stilgelegd. De wethouder heeft heel wat uit te leggen. Ook wat betreft de gevolgen, nu de half miljoen aan subsidie wordt misgelopen.

U bent hier