h

Inzet van SP tijdens begroting 2017

18 november 2016

Inzet van SP tijdens begroting 2017

Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling in de gemeenteraad heeft de SP een lans gebroken voor meer betaalbare woningen, aanpak van armoede onder kinderen en meer inzet op duurzame energie. De SP ziet een aantal positieve zaken in de begroting voor komend jaar. Zoals het bouwen van een nieuwe sporthal/zwembad op een centrale plek in onze gemeente.
Er wordt extra geïnvesteerd in onze jeugd door het aanstellen van een aparte stadsmarinier die zich op de jeugd richt en door de bouw van nieuwe basisscholen.
Het buurtwerk krijgt extra aandacht door het aannemen van een coördinator. Ook wordt er weer gebouwd in Capelle aan den IJssel, zoals de investeringen in het stadscentrum.
Dit neemt niet weg dat we de komende jaren voorzichtig moeten omspringen met het geld. De budgetten vanuit het Rijk laten grillige schommelingen zien, waardoor het lastig in te schatten is hoeveel geld de gemeente kan verwachten.
 

Investeer meer in betaalbaar wonen

De SP wil dat er meer geïnvesteerd wordt in nieuwe betaalbare huurwoningen in de sociale sector. De afgelopen 35 jaar is er amper wat bijgebouwd in de sociale sector. Terwijl er in onze regio wel veel vraag is naar betaalbare huurwoningen. Zo komen starters steeds moeilijker aan een woning in onze gemeente. Zeker nu Rotterdam van plan is het aantal sociale woningen fors terug te brengen, wordt de druk op Capelse sociale huurwoningen alleen maar groter. Voor een starter op de huurmarkt wordt het bijna onmogelijk om een woning te vinden in Capelle.
 

Pak armoede onder kinderen aan

Eén op de vijf kinderen in Capelle aan den IJssel groeit op in armoede. Een bizar hoog aantal. De SP wil dat het gemeentebestuur zich de komende jaren vol inzet om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit terug te dringen. Wethouder Faassen (VVD) van Sociale Zaken heeft toegezegd begin volgend jaar met een nieuwe aanpak te komen. De SP zal dit kritisch blijven volgen en tegen die tijd ook met concrete voorstellen komen.
 

Meer inzet op duurzame energie

De SP pleit voor extra inzet op duurzame energie. Hoewel steeds meer mensen overstappen op zonne-energie is hier nog een wereld te winnen. De SP zou graag zien dat het gemeentebestuur een tandje erbij zet. Door meer inwoners te begeleiden met de overstap naar zonne-energie of het nemen van energiebesparende maatregelen. We zien een sterke opkomst van elektrische auto’s, terwijl de oplaadmogelijkheden in onze gemeente achterblijven. De ontwikkelingen van elektrisch rijden gaan snel. Het zou jammer zijn als mensen afzien van de aanschaf van een dergelijke milieuvriendelijke auto, omdat er geen goede laadfaciliteiten zijn. De SP heeft hier ook een motie voor ingediend. Helaas haalde deze motie geen meerderheid omdat de coalitiepartijen Leefbaar, VVD en D66 tegen stemden.

U bent hier