h

SP stelt vragen over afwimpelen bij het WMO-loket

14 februari 2017

SP stelt vragen over afwimpelen bij het WMO-loket

De SP heeft vragen gesteld aan de wethouder Van Cappelle (D66) over het WMO-loket. De partij ontvangt signalen dat de mensen in sommige gevallen al bij voorbaat worden afgewimpeld. SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot vindt dat dit anders moet.

“Als de aanvraag niet officieel in behandeling wordt genomen, ontneem je mensen de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Het is voor mij als raadslid zo niet te controleren welke aanvragen er worden gedaan en welke wel en niet worden gehonoreerd.”
Bij het WMO-loket kunnen mensen aanvragen doen voor voorzieningen of voor bijvoorbeeld een hulp in het huishouden. Volgens de SP is er ook geen enkele reden om mensen van te voren af te wimpelen, zo bleef er de afgelopen jaren behoorlijk wat geld op de plank liggen dat bedoeld was voor WMO.

Vragen conform artikel 38 van het rvo, aan het college van B&W over omgang met aanvragen bij het WMO-loket.

  1. Herkent u het beeld dat een deel van de aanvragen voor voorzieningen of ondersteuning bij het WMO-loket niet officieel worden aangenomen, maar dat de aanvrager direct te horen krijgt dat een aanvraag geen nut heeft?
  2. In hoeverre deelt u de mening dat een aanvraag altijd in behandeling genomen moet worden zodat de aanvrager ook een kans heeft om bezwaar aan te tekenen?
  3. Hoeveel fysieke contactmomenten heeft het WMO-loket afgelopen jaar gehad en in hoeveel procent is er daadwerkelijk een aanvraag opgenomen?
  4. Wat zijn de drie meest voorkomende redenen om een aanvraag af te wijzen?
  5. Ziet u aanleiding om het beleid bij het WMO-loket aan te passen? Zo ja, welke beleidsaanpassingen gaat u doen? Zo nee, waarom niet?

 

 

U bent hier