h

SP wil aanvalsplan om situatie jeugd te verbeteren

16 februari 2017

SP wil aanvalsplan om situatie jeugd te verbeteren

Foto: CC0 / pixabay

De SP heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de zorgelijke situatie waarin veel van de Capelse jongeren opgroeien. De SP wil dat de wethouder snel met een nieuw aanvalsplan komt om deze problemen aan te pakken. Met veel jongeren in Capelle gaat het niet goed. De Capelse jeugd staat in de top-10 van Nederland als het gaat over zaken als armoede, criminaliteit en schooluitval. Dit bleek uit het rapport “Kinderen in Tel” dat in opdracht van het Verwey-Jonker instituut en Defence for Children is opgesteld.

“We zien een groeiende kloof in onze gemeente. Steeds meer kinderen in Capelle groeien op in armoede met allemaal negatieve gevolgen van dien. De SP heeft keer op keer gepleit voor extra budget en een nieuw aanvalsplan om de armoede aan te pakken. Dit rapport geeft aan dat de situatie zeer urgent is.” aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot

Vragen conform artikel 38 van het rvo, aan het college van B&W over het bericht dat de jeugd in de regio Rotterdam het slechts af is. 

  1. Wat is uw reactie op het rapport “Kinderen in Tel” van onder andere het Verwey-Jonker instituut en Defence for Children en kunt u hier per thema nader ingaan op de situatie voor onze gemeente?
  1. Op welke wijze is het VN- Kinderrechtenverdrag verankerd in het beleid van onze gemeente?
  1. Herkent u ook de groeiende kloof en dat deze tweedeling een grote invloed heeft op de jeugd? Kunt u het antwoord toelichten?
  1. Welke verklaring heeft u dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit wederom is toegenomen, en dat Capelle inmiddels in de top-10 staat ondanks het beleid hierop?
  1. Is er al bekend wanneer het nieuwe actieplan om armoede onder kinderen terug te dringen naar de gemeenteraad wordt gestuurd?

Bijlage: kinderen in tel onderzoek (2016)

(uit het AD Rotterdam Oost: “Kind in Rotterdam het slechts af” 14 februari 2017)

U bent hier