h

SP teleurgesteld in Capels ‘aanvalsplan’ armoede aanpak

17 maart 2017

SP teleurgesteld in Capels ‘aanvalsplan’ armoede aanpak

jurgenDe SP reageert teleurgesteld op het nieuwe beleidsplan om armoede in Capelle aan den IJssel terug te dringen. De SP mist de urgentie om echt de strijd aan te gaan met de armoede en herkent hierin geen ‘aanvalsplan’ zoals eerder door wethouder Eric Faassen (VVD) is toegezegd.  “De notitie die de wethouder nu naar de gemeenteraad heeft gestuurd bevat onvoldoende concrete maatregelen en onvoldoende budget. Als we het tij willen keren is meer nodig. Ik heb namens de SP maandag in de commissie vergadering hier concrete voorstellen voor gedaan. “ aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot

De SP heeft drie voorstellen om de aanpak van armoede en schulden te verbeteren.  Ten SP wil ten eerste een laagdrempelig schuldhulploket in buurten waar veel mensen moeite hebben om te touwtjes aan elkaar te knopen. Daarnaast wil de SP dat jongeren met schulden een nieuwe start kunnen maken. Dat als de gemeente  schulden opkoopt en regelt met de schuldeisers. Jongeren betalen dit tegen een redelijk bedrag in 3 jaar terug en/of leveren een maatschappelijke tegenprestatie. Tot slot moet de gemeente stoppen met het verstrekken van leningen via de bijzondere bijstand. Je gaat niet minima die net rond kunnen komen een lening verstrekken. Duurzame consumptie goederen die via bijzondere bijstand worden verstrekt, zoals een wasmachine kan door gemeente collectief worden ingekocht.

Van der Sloot: “We zien dat het aantal kinderen, dat in armoede opgroeit de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. Inmiddels hebben we het over 1 op de 5 kinderen. Dat heeft op lange termijn allemaal negatieve gevolgen. Daarom moeten we nu als gemeente extra investeren, zodat meer mensen uit de armoede en uit de schulden geholpen kunnen worden.”

U bent hier