h

SP: een sociale gemeente voor iedereen

10 juli 2017

SP: een sociale gemeente voor iedereen

fractievoorzitter Jurgen van der SlootDe afgelopen voorjaarsnota heeft de SP een lans gebroken voor meer betaalbare woningen voor jongeren, betaalbare zorgverzekering
voor Capellenaren met een lager inkomen en
betere busverbinding tussen Schollevaar en het centrum van Capelle.

Wethouder van Sluis heeft toegezegd nog voor het einde van dit jaar verschillende initiatieven te lanceren voor nieuw betaalbare huurwoningen voor Capelse jongeren. De gemeenteraad heeft ook een motie aangenomen van Leefbaar Capelle en de SP die het college verzoekt om een buurtbus in te zetten tussen Schollevaar en andere Capelse wijken. Vanaf 2018 is er wederom een collectieve zorgverzekering zonder eigen risico waar de gemeente voor mensen met een laag inkomen 21 euro per maand aan bijdraagt. De inzet van 2019 is om de premie nog verder te verlagen.

Investeren in de stad

De SP ziet dat de gemeente in een financieel gezonde situatie verkeert. Dit is ook de reden dat de SP vele projecten ondersteunt om onze gemeente nog beter te maken. Een mooi nieuw stadscentrum, nieuw zwembad, de bouw van een nieuwe Hovenbuurt en het totaal renoveren van de Wiekslag zijn zaken die de SP toejuicht. Net als het ombouwen van rotondes zodat fietsers voorrang krijgen, een halte voor de waterbus en de recente oprichting van een gemeentelijke welzijn stichting, hierdoor hoeft het welzijnswerk in Capelle niet meer commercieel te worden aanbesteed.

Geld voor zorg juist besteden

Zorgen maakt de SP zich over het feit dat er jaarlijks minder geld wordt uitgegeven aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dan dat er beschikbaar is gesteld. De SP wil dat het college niet beknibbelt op zorguitgaven. Zeker niet als het geld gewoon beschikbaar is. Daarom pleitte de SP deze voorjaarsnota voor een ruimhartiger WMO beleid. De gemeente leunt nu erg op mantelzorgers, die het vaak al zwaar hebben. Dit kan en moet anders, vindt de SP.

Meer inzet op jongerenwerk

De SP vindt dat de laatste jaren het jongerenwerk op de achtergrond is geraakt. Veel aandacht voor sociale problematiek en veiligheid met stadsmariniers en handhavers, maar het traditionele jongerenwerk is zo goed als verdwenen. De SP vindt dat er in elke wijk een goede plek moet zijn voor jongeren, daar ontbreekt het in sommige wijken nog aan. Het college heeft toegezegd binnenkort met meer informatie te komen en welke nieuwe initiatieven er vanuit de nieuwe welzijn stichting zullen worden genomen om dit te verbeteren.

Nog genoeg uitdagingen

De SP ziet veel mooie zaken in onze gemeente. Maar ook nog veel uitdagingen. Er zijn nog steeds een behoorlijk aantal mensen zonder baan en sommige zijn zelfs aangewezen op voedselbanken. Ook wordt het aantal betaalbare woningen steeds kleiner. Ook de tweede helft van dit jaar zal de SP zich inzetten voor het terugdringen van armoede, het vergroten van aantal mensen met een baan, meer initiatieven voor jongeren en nieuwe betaalbare woningen.

U bent hier