h

SP Capelle informeert bewoners Wiekslag over renovatie

26 augustus 2017

SP Capelle informeert bewoners Wiekslag over renovatie

Foto: SP Capelle

Donderdagavond heeft de SP een bezoek gebracht aan de Wiekslag.
Dit was het vervolg op een eerder buurtbezoek in mei jl met SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Bewoners klaagde toen over de slechte kwaliteit van de woningen, de te hoge huren en het achteruit gaan van de buurt.

Uit gesprekken met Havensteder blijkt dat de buurt in 2019 geheel gerenoveerd gaat worden. Deze plannen zijn ook door de gemeenteraad vastgesteld in de voorjaarsnota van de gemeente.
"Er was veel onduidelijkheid bij bewoners. Veel mensen waren in de veronderstelling dat hun buurt gesloopt zou gaan worden. Dit is niet het geval. Over een kleine twee jaar staat er een renovatie op het programma. De SP is blij met dit besluit omdat hiermee betaalbare woningen behouden blijven voor het centrum van onze gemeente." Aldus voorzitter Jay Pahladsingh.

U bent hier