h

Succes SP: Investeren in duurzaamheid en banen

17 november 2017

Succes SP: Investeren in duurzaamheid en banen

De gemeenteraad heeft ingestemd met een motie van de SP om de focus van het ‘denk & doe mee fonds’ te richten op duurzaamheid en banen. De SP stelde voor om de vijf miljoen die het college wil stoppen in een apart fonds gericht te investeren. Met het denk en doe mee fonds kunnen initiatieven vanuit de samenleving mede worden gesubsidieerd. De motie werd gesteund door Leefbaar Capelle, D66, VVD, GC en ChristenUnie.

Fractievoorzitter Jurgen van der Sloot: "De SP kiest voor een extra impuls om Capelle aan den IJssel versneld te verduurzamen. Denk aan zonnepanelen, projecten om aardwarmte te gebruiken en het bevorderen van elektrisch rijden. Daarnaast zien we dat de werkgelegenheid stijgt maar aan de andere kant zitten nog veel mensen in Capelle werkeloos thuis. Door hier nu gericht in te investeren kunnen we meer mensen begeleiden naar betaald werk en daarmee een grote slag slaan ook in de bestrijding van armoede in onze gemeente." 

Later zal een werkgroep van de gemeenteraad zich buigen over de verdere uitwerking van het ‘denk & doe mee fonds’. Daar wordt besproken of het fonds eventueel ook nog voor andere zaken gebruikt zou kunnen worden. Wel is zeker dat duurzaamheid en werkgelegenheid hier onderdeel van gaan uitmaken. 

U bent hier