h

SP wil betere aanpak van verwarde huurders

27 januari 2018

SP wil betere aanpak van verwarde huurders

Foto: SP

De SP in Capelle aan den IJssel heeft vragen gesteld het college over problemen door verwarde huurders. Uit een recent onderzoek blijkt dat de gemeente vaak niet weet hoe ze deze problemen kunnen oplossen. De SP wil weten of de wethouder de conclusies van het onderzoek herkent en welke maatregelen er al genomen kunnen worden om deze mensen beter te begeleiden.

“Door forse landelijke bezuinigingen op de GGZ komen steeds meer verwarde mensen en psychiatrische patiënten zelfstandig in huurwoningen te wonen terwijl ze hier niet toe in staat zijn. Dit zorgt voor overlast in de buurt, onveilige situaties en zorgt er tevens voor een woningcorporatie steeds lastiger om een verzekering kan afsluiten.” Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot

De SP krijgt de laatste tijd weer vaker klachten van bewoners dan hun buurt achteruit gaat, door overlast van bewoners. Van der Sloot: ‘Soms kan één persoon of gezin het al goed verzieken voor de rest van de buurt. Het is voor bewoners dan onbegrijpelijk om te zien dat de gemeente en woningcorporatie niet of niet effectief ingrijpt. Daarnaast hebben we het idee dat in bepaalde buurten van Capelle veel meer mensen worden gehuisvest, waarvan op voorhand al bekend is dat ze psychische problemen hebben dan in andere.”  

De vragen aan het college:

1. Wat is uw reactie op het artikel in Trouw 'Gemeente laks in aanpak overlast' 1)?

2. Herkent u de uitkomsten van onderzoekbureau Mo Advies dat niet de privacywetgeving, maar de onwetendheid de reden is dat incidenten vaak niet goed worden aangepakt? Kunt u uw antwoord toelichten?

3. Ziet u na dit onderzoek aanleiding om samen met ketenpartners de aanpak te veranderen? Zo ja, welke veranderingen heeft u voor ogen. Zo nee, waarom niet?

4. Klopt het dat Havensteder woningen verhuurt aan mensen met een psychische aandoening buiten de normale huurmarkt om? Zo ja, om hoeveel woningen ging het in de periode 2014 tot 2018?

5. Kunt u per wijk aangeven hoeveel incidenten er het afgelopen jaar waren,waarbij de psychische gesteldheid van een huurder een rol speelde?

6. Bent u bereid om de oproep van Havensteder om op korte termijn een bestuurstop te organiseren over deze problematiek te ondersteunen?

1) Trouw, 17 januari 2018 'Gemeente laks in aanpak overlast'

U bent hier