h

SP wil investeren in "FRISSE(RE) SCHOLEN"

19 februari 2019

SP wil investeren in "FRISSE(RE) SCHOLEN"

Foto: De Rijksoverheid / Uitgave van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Kinderen presteren beter in een school met een gezonder binnenklimaat."Wie denkt dat investeren in goed onderwijs geld kost, kan niet rekenen", aldus secretaris en arbeidsdeskundige Hans Jannink namens SP Capelle. 

     (foto document van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

In het bedrijfsleven is inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat een gezond binnenklimaat tot een hogere productie kan leiden van wel 12%. Maar hoe zit dat nu met schoolgebouwen? Want uit diverse wetenschappelijke onderzoeken weten we inmiddels, dat het met binnenklimaat van scholen vaak heel slecht gesteld is:
“In zo'n tachtig procent van de schoollokalen is de CO2-concentratie vaak drie tot vier keer boven de gezondheidskundige grenswaarde. Het hoge aantal personen per vierkante meter en gebrekkige ventilatie hebben een slecht binnenmilieu tot gevolg. Daarnaast is de temperatuur in de zomermaanden binnen vaak te hoog. En 's Winters is de luchtkwaliteit juist onvoldoende, doordat deuren en ramen dicht blijven om tocht te voorkomen.
De prestaties van leerlingen kunnen door deze ongezonde leefomgeving gaan lijden. Bovendien heeft het ook gevolgen voor de gezondheid onder  leerkrachten en daarom ook een factor wat ziekteverzuim betreft.

Capelle aan den IJssel gaat de komende jaren onder andere het leefmilieu in schoolgebouwen aanpakken en in de wijk Fascinatio komt zelfs een geheel nieuwe school.
Van de grootste plaatselijke partij met de naam ”Leefbaar Capelle” zou je toch verwachten dat ze het beste voor hebben met een goed leefmilieu in schoolgebouwen? Maar de keuzes die dit College maakt, laten iets anders zien.

In 2008 heeft de ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ (RVO.nl) het ‘Programma van Eisen – Frisse Scholen’ laten ontwikkelen. In 2015 is het PvE Frisse Scholen aangepast aan de strengere eisen van het Bouwbesluit. Dit document kent drie ambitieniveaus: Klasse C (acceptabel), B (goed) en A (zeer goed). Voor nieuwbouw geldt klasse B sinds 2015 als minimum(!) voor de thema’s lucht en energie (PvE Frisse Scholen 2015).
Nu zou je verwachten dat een partij als Leefbaar Capelle en coalitiegenoten voor het beste (klasse A) voor onze (kwetsbare) schoolgaande kinderen zouden kiezen. Dat is (voor alsnog) niet het geval.
Even ter uitleg: de hoeveelheid CO2 in de lucht uitgedrukt in ppm (parts per million), is een maatstaf voor het gezondheidsgehalte van de lucht. De grens ligt voor klasse C tot en met A op respectievelijk 1200, 1000 en 800 ppm. In vele wetenschappelijke onderzoeken is de conclusie dat 800 ppm de gezondheidskundige grens is.
Maar, voor kinderen en leerkrachten met luchtwegaandoeningen (astma, COPD) ligt de grens al bij 600 ppm als maximum. De buitenlucht (achtergrond waarde) bedraagt overigens circa 400 ppm. Kortom, kwetsbare groepen hebben het al moeilijk bij 800 ppm, laat staan bij 1000 ppm.

Een goed binnenmilieu levert dus minder hinder, minder ziekteverzuim en betere schoolprestaties op. Ouders en Schoolbesturen die het beste voor hebben met de kinderen, zouden met klasse B dus geen genoegen moeten nemen. Temeer daar de schoolprestaties van wezenlijk belang kunnen zijn voor de schoolcarrière en de toekomst van het kind.
De SP heeft bij de behandeling van het nieuwe schoolhuisvestingsplan in de Gemeenteraad, een motie ingediend om voor klasse A te kiezen. Leefbaar Capelle en meerdere andere partijen, hebben de motie echter niet gesteund!

Maar natuurlijk laten onze fractie en afdeling het hier niet bij zitten.
Wordt vervolgd dus.

U bent hier