h

ONderhoudsperikelen WINKELCENTRUM PIER PANDERPLEIN / SCHOLVER

11 maart 2019

ONderhoudsperikelen WINKELCENTRUM PIER PANDERPLEIN / SCHOLVER

Foto: SP Capelle / SP

Op verzoek van de SP, vergaderde op 25 januari 2016 de gemeenteraad over dit winkelcentrum. Dat verkeerde in een nijpende staat: troosteloos met veel achterstallig onderhoud en leegstand. Tijdens deze vergadering beloofde de gemeente, dat ze nog in 2016 zou starten met het opknappen van de buitenruimte.

Op 3 december 2018 vergaderde de Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer (SOB). Op vragen van de SP antwoordden de wethouder en de ambtelijke ondersteuner toen, dat de werkzaamheden aan dit plein rond de jaarwisseling voor een heel groot deel afgerond zouden zijn. Ook zou de ambtelijk ondersteuner de commissie SOB schriftelijk informeren over de voortgang ervan.
Op 28 januari 2019 was deze commissie wederom in vergadering bijeen. Daarbij heeft ze niets ontvangen aan schriftelijke informatie over deze voortgang, ondanks de ambtelijke toezegging acht weken eerder.

De foto hierboven, is genomen op 25 februari 2019. Hierop ziet u de bar slechte toegankelijkheid van het winkelcentrum, doordat de werkzaamheden heel wat minder vlot vorderen dan was toegezegd. Ze blijken hier zelfs al langere tijd geheel stil te liggen.
En dat terwijl sloop aan de stationszijde al gestart ís. Hierdoor verslechterde ook daar de toegankelijkheid sterk. Voor scootmobielen en dergelijke, is deze nu zelfs onneembaar. Daarnaast is er door al het sloopwerk, veel te weinig parkeer­mogelijkheid voor fietsen.

Namens SP Capelle heeft Willem Vlot hierover dan ook op 21 februari jl. schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.
Hopelijk kunnen we rond 8 maart kunnen we de antwoorden tegemoet zien?

U bent hier