h

Capelse kandidaat voor de komende Europese verkiezingen

5 mei 2019

Capelse kandidaat voor de komende Europese verkiezingen

Met enige trots kunnen we zeggen, dat er een Capelse kandidate op de lijst staat voor het Euro­parlement, namelijk Meltem Okcu.
Zij is 12 jaar geleden, in haar studententijd, lid geworden van de afdeling Rotterdam. Ze heeft de afdeling Capelle mee heropgericht, was bestuurslid van onze afdeling en is zelfs burgerraadslid van de Capelse gemeenteraad geweest.

Ook in haar werk bleef ze steeds aan de SP verknocht: eerst 6 jaar op het landelijke secretariaat, nu alweer 4 jaar voor onze Europese fractie in Brussel. Daar heeft ze vooral ervaring opgedaan met de parlementscommissies Internationale Handel en Begrotingscontrole.

De Europese Commissie (EC) wordt benoemd, niet gekozen. Toch heeft alléén deze EC het recht van initiatief, dat wil zeggen: het alleenrecht om Europese wetten op te stellen.
Dit gebeurt onder andere op basis van wat zogeheten expertgroepen inbrengen. Die expertgroepen bestaan uit lobbyisten: mensen die betaald worden om invloed uit te oefenen. Organisaties met het meeste geld, multinationals en banken vooral, kunnen zich dan ook de sterkste lobby veroorloven.
Staat het Europese Parlement (EP) daardoor machteloos? Nee. Het EP kan voorstellen doen, kan wetten wegstemmen en kan amendementen indienen. Ook heeft het EP een controlerende functie.

De SP is niet de grootste Nederlandse partij en maakt deel uit van de Europese fractie "Verenigd Links". Toch heeft de SP resultaten behaald. Hoe? Door grote dossierkennis, en door steun te vinden dwars door alle Europese gelederen heen om aldus tot meerderheden te komen.
Een mooi voorbeeld van behaald resultaat via de begrotingscontrole commissie, is het afschaffen van het maandelijkse verhuiscircus Brussel-Straatsburg, iets wat € 200.000.000,- per jaar kost. Het EP stemde vóór, enkel hangt het daadwerkelijke afschaffen nog op de Europese Raad. Een ander mooi voorbeeld: ook het voorstel dat er een openbaar register moet komen van alle ontmoetingen van Eurocommissarissen met lobbyisten, is aangenomen. Hiermee wordt de structuur van onderonsjes zichtbaar. Juist via openheid en transparantie lukt het namelijk om democratische controle uit te oefenen, in dit geval zelfs bij een ondemocratisch instituut zoals de EC.

Anders dan Eurofielen, is de SP sterk tegen Europese gelijkschakeling. Bodemregelingen passen hier wel in, bijvoorbeeld voor een minimumloon. Dat laat alle lidstaten immers vrij om zelf een hoger bedrag aan te houden, net zo dat land het zélf verkiest. Maar alle lidstaten die voor alles precies dezelfde regels en bedragen zouden moeten aanhouden: nee. "Brussel" heeft af te blijven van wat elk land heel best voor zichzelf bepalen kan.

Anders dan Eurosceptische nationalisten echter, is de SP voorstander van Europese samenwerking bij grensoverschrijdende problematiek. Via een andere structuur die ook in Europees verband, gebaseerd is op elkaar te helpen in plaats van elkaar te bevechten en kapot te concurreren.

Natuurlijk is een op daadwerkelijk op "sociale leest geschoeid" Europa, meer toekomstmuziek dan onmiddellijk realiseerbaar. Wel zorgt dit uitgangspunt ervoor, dat Europese SP-ers 'vanzelf' hetzelfde stemmen en handelen. En daar ook daadwerkelijk iets mee weten te bereiken, zoals bovengeschetste voorbeelden laten zien.
Met uw steun en stem, weet de SP dus écht verschil te maken in Europa. Aldus onze Capelse kandidaat Meltem Okcu.

Wilt u met haar kennismaken, dan kan dat.  Onze afdeling  en EU kandidate Meltem zullen samen op 18 mei tussen 11 en 12 uur flyeren bij het winkelcentrum "de Picassopassage"(voorheen "De Scholver"),

U bent hier