h

Actie Hoven

22 oktober 2019

Actie Hoven

Foto: SP Capelle / Willem

De 12 flats sociale woningen van de Hovenbuurt moeten mei 2020 leeg opgeleverd worden meest voor sloop, om plaats te maken voor Plan Harmonie. Alleen al huishoudens met een vast contract kunnen niet allemaal slagen voor herhuisvesting, want er is al een tekort aan sociale huurwoningen en door de sloop neemt dat tekort enkel toe. Vooralsnog met 338 sociale huurwoningen, aldus de gemeentelijke Voorjaarsnota.

Nu blijken huurders met een tijdelijk contract al eerste helft november hun appartement te moeten verlaten, ook als ze hier al jaren woonden. Vooral door gegoochel met deze contracten door Havensteder óm deze bewoners alle huurbescherming te kunnen onthouden. Dus zonder recht op herhuisvesting of wat ook, ca. anderhalve maand na deze opzegging. En dat bij het toenemend schrijnende tekort aan sociale huurwoningen, een sector waar Hovenhuishoudens ver bovengemiddeld van afhankelijk zijn. Deze bewoners kunnen al langer heel moeilijk slagen, laat staan met minstens honderd tegelijk. En hoe zich dat verhoudt tot de gemeentelijke huisvestingszorgplicht?
In leeggekomen appartementen komt zolang "antikraak". Ook schrijnende noodgevallen worden hier op deze basis "geparkeerd", zonder dat ze daarmee daadwerkelijk geholpen zijn. Dat mensen met tijdelijke huurcontracten bovendien door de versnelde uitzetting al komende november dakloos zouden worden, prille babytjes inbegrepen, dat doet er voor zowel gemeente als Havensteder blijkbaar niet toe.

SP Capelle organiseert van 1-10 oktober inventariserende gesprekjes met bewoners. Natuurlijk willen we het hier niet bij laten. Op 24 oktober volgt een bijeenkomst op buurthuis De Fluiter. Daar bespreken we de rapportage van de inventarisatie en willen we door en met de bewoners tot buitenparlementaire actie komen. De parlementaire weg (via de gemeenteraad) was immers al doodgelopen. Zie hiervoor bijvoorbeeld onze eerdere Hoven-artikeltjes, zoals in Nieuws op onze site.
De lokale PvdA is tot dezelfde conclusies gekomen als de Capelse SP. Zowel zij als wij willen daarom nu samen zo sterk mogelijk staan in deze kwestie. Ook Groen Links sloot zich aan. Afstel is onmogelijk. Onze gezamenlijke insteek is dus het bewerkstelligen van uitstel, tot alle gedupeerden fatsoenlijk hergehuisvest zijn. Onze oktober-actie is daar een wezenlijk onderdeel van. Net als deelname aan de op 1 oktober door de PvdA georganiseerde bijeenkomst op Capsloc.

Reactie toevoegen

U bent hier