h

Hoven bevindingen oktober

22 oktober 2019

Hoven bevindingen oktober

Foto: SP Capelle / Willem

De aanstaande sloop van De Hoven alhier, blijkt de impact te hebben van een steen gegooid in een vijver. Al sinds oktober 2018 (aanvang van de herhuisvestingstrajecten) wordt namelijk de hele regio overspoeld door woningzoekenden uit de Hoven. Rotterdam, Gouda, etcetera: overal vindt verdringing plaats van eigen woningzoekenden. En dan te weten, dat er in de hele regio een al langer bestaand én oplopend tekort is aan betaalbare fatsoenlijke huisvesting.

De Hoven: Arendshof, Valkenhof, Sperwerhof te centrum Capelle aan den IJssel, 12 portiekflats sociale woningbouw die moeten wijken voor de sjieke nieuwbouw van Plan Harmonie. Er wás in Capelle al een tekort aan betaalbare huurwoningen en dat neemt door deze sloop toe met 338 à 360 (aantal wisselt per recente bron), terwijl er op z'n vroegst 2024 bijgebouwd wordt (recentste stand, mondelinge info van onze fractievoorzitter). Wat er vrijkomt in deze sector (79 in heel 2018 te Capelle bij Havensteder), is al te weinig voor allen te herhuisvesten met een vast huurcontract. Op 1 oktober 2019 resteerden er van de oorspronkelijke 147, nog 56 huishoudens die uiterlijk 31 maart 2020 geslaagd zouden moeten zijn.
Voor mensen met een tijdelijk contract heeft Havensteder dus niets meer beschikbaar in Capelle. September 2018 zijn deze tijdelijke contracten op basis van de Leegstandswet, door Havensteder eenzijdig omgezet in een gebruiksovereenkomst (in plaats van in een vast huurcontract). De bewoners kregen geen keus: óf slikken óf per onmiddelijk eruit. Terwijl ze liefst gewoon huur waren blijven betalen. September 2019 kregen ze bovendien aangezegd, 1e helft november hun appartement te moeten ontruimen (data opschuivend per portiek). Ondanks dat Havensteder ten minste een groot deel van hen had gezegd, dat ze tot de sloop mochten blijven (lege oplevering staat gepland per mei 2020). Op 1 oktober 2019 ging dit om 130 huishoudens (van de oorspronkelijk 211). Natuurlijk wisten zij, dat ze zo spoedig mogelijk een alternatief zouden moeten vinden. Maar dat ís er niet. Laat staan voor 130 huishoudens tegelijk binnen pakweg 5 weken. Zolang in hun woning blijven met "antikraak"-contract (Interveste), dat mag niet, en is ook anderszins lang niet voor allen mogelijk bv. wegens voorwaarden die Interveste stelt. De daklozenopvang zít al bomvol. Een aanzienlijk deel van deze 130 huishoudens komt dus "onder de brug" terecht. Waarna B&W zich de handen in onschuld wassen kan. Want eenmaal uitgeschreven uit de basisadministratie, vervalt de gemeentelijke huisvestingszorgplicht.
Vooral Leefbaar Capelle is hier verantwoordelijk voor: op 1 à 2 zetels na, hebben zij in hun eentje een absolute meerderheid in de Raad. In coalitie met de VVD zijn zij dus oppermachtig. B&W stelt zich zeer hardvochtig op. En nee, een noodplan voor alle aanstaand daklozen hebben zij niet. Een onvoorstelbaar rampenplan dat zij hiermee met name die 103 Capelse huishoudens aandoen. Want zelfs al slagen sommigen van hen erin om toch nog snel onderdak te vinden: de stress-schade aldus aangericht, die blijkt enorm.

Op 24 oktober om 19:30 uur organiseert SP Capelle dan ook een vervolg-bijeenkomst met alle Hovenbewoners en betrokkenen op De Fluiter, Wiekslag 3.

Reactie toevoegen

U bent hier