h

Aanstaande dakloosheid voor minstens 100 huishoudens

14 november 2019

Aanstaande dakloosheid voor minstens 100 huishoudens

Foto: Toos Spee

De Hovenbewoners hadden hun tijdelijke huurcontracten in september 2018 door Havensteder eenzijdig omgezet zien worden in gebruiksovereenkomsten: slikken of meteen eruit. Daardoor hen elke huurbescherming ontnemend. Tot dan, zwalkte de gemeente alle kanten op. Tot en met stellige uitspraken van burgemeester Oskam op 21 december 2017 in de IJssel en Lekstreek aan toe, dat de Hoven gerenoveerd zouden worden. Niet zomaar, dat de 7 jaarlijkse termijnen van de Leegstandswet door Havensteder overschreden zijn!

Per oktober 2018 dat de herhuisvestingstrajecten voor huishoudens met vaste huurcontracten van start gingen, niet eerder. Hun aantal was meteen al groter dan alles wat er vrijkwam aan betaalbare woningen in Capelle. Voor "tijdelijken" was er sindsdien dus niets meer beschikbaar. En in de hele regio was en is de situatie niet beter. Capelle is de enige gemeente niet waar wel sociale woningen verkocht en gesloopt worden, maar waar al decennia niets in deze sector is bijgebouwd. Met "dank" aan de "vermarkting" door het al decennia dominante neoliberalisme.
Toch slaagden 81 "tijdelijken" (van de 211) in het vinden van nieuw onderdak in 12 maanden tijd. Maar 130 huishoudens binnen 5 weken zoals het eerst leek, à 3 maanden waar het nu naar uitziet? Nog altijd eindigen dan meer dan 100 huishoudens in dakloosheid. In elk geval geldt "binnen 3 maanden" voor alle "tijdelijke" bewoners onder hen, die zich geen enkel risico op juridische kosten kunnen veroorloven.

De schade bij daadwerkelijke uitzetting is nog veel groter dan die door alle huidige stress door dreigende uitzetting. In de eerste plaats voor de getroffenen zelf die noodgedwongen hun studie moeten opgeven, de klandizie van hun bedrijf verliezen, zich in de uitoefening van hun werk zeer bemoeilijkt zien, en zo voort. Oftewel zich afgesneden zien worden van elk toekomstperspectief.
Maar daarnaast betekent dit een groot economisch maatschappelijk verlies voor Capelle. Dit is en wordt echter totaal niet meegewogen in de gemeentelijke planningen!

Sowieso is niet het uitgangspunt, welk % van de Capelse bevolking inkomen heeft onder de van toepassing zijnde inkomensgrens. Laat staan dat deze cijfers op wat voor wijze dan ook, rekening zouden houden met zelfstandige huisvesting voor starters. Toch stevent gemeente Capelle af op het onmogelijk maken à ruïneren van het opbouwen van een toekomst voor al deze mensen: daartoe benodigd betaalbaar onderdak is hard slinkend van 33% naar 24% van de Capelse woningvoorraad. Temeer daar niet enkel de Hoven op de nominatie staan om gesloopt te worden, zónder dat er van vervanging van sociale woningbouw sprake is.
Hoe: het college van burgemeester en wethouders beroept zich op afspraken met de regio om deze drastische verkleining van de Capelse sociale woningvoorraad te kunnen doorzetten. Alsof de regio het de gemeente zou verbieden, dat deze voorraad boven de 10.000 stuks zou eindigen. Rara wat klopt er hier niet?

Reactie toevoegen

U bent hier