h

Bijeenkomst Hoven op de Fluiter

14 november 2019

Bijeenkomst Hoven op de Fluiter

Foto: Willem Vlot

Op 24 oktober organiseerde SP Capelle een drukbezochte vervolgbijeenkomst op buurtcentrum de Fluiter met/voor bewoners van de Hoven. Het eerste deel van de avond was informatief: bevindingen die uit de gesprekjes met bewoners naar voren kwamen, ondernomen acties door de gezamenlijke fracties van PvdA SP GroenLinks. Over de juridische stand van zaken voelden de aanwezigen zich niet wijzer geworden.

Deel 2 bestond uit wat de bewoners gezamenlijk konden dóén: een actieweek, te houden 28-30 oktober, met demonstraties en met inspreken in de drie gemeentelijke Raadscommissies. Deze acties komen in het volgende artikel aan de orde.

GESPREKSRAPPORTAGE
Van 1 tot 11 oktober is SP Capelle in kleine groepjes van wisselende samenstelling, bij alle 12 flats van Arends-, Valken- en Sperwerhof met zo veel mogelijk bewoners in gesprek gegaan. Dat leverde 51 contacten op, waaruit een helder beeld naar voren kwam.
Alle "tijdelijke" huurders, maar ook 4 op de 9 met vaste contracten, blijken zeer ontevreden over Havensteder. Ook huishoudens mèt huurbescherming die hun zelf aangedragen alternatief afgekapt zagen door onbegrijpelijke bureaucratie, wanhopig doodlopen op muren van onbereikbaarheid en stilzwijgen, of hun woonwensen integendeel van gehonoreerd zagen ondanks al meer dan 10 jaar ervoor op de wachtlijst te staan. Alle "tijdelijk" hurenden die zich bovendien een gebruiksovereenkomst in de maag gesplitst zagen op grond waarvan ze binnen 6 weken tijd, tussen 4 en 15 november opeens dakloos dreigen te raken.
Alle bewoners bleken te lijden onder enórme stress. Die heeft al geleid van sterk opspelende chronische kwalen tot slapeloosheid, migraine, haar- en concentratieverlies. En daarmee van ziekteverzuim van het werk tot verpeste studieresultaten. Een schadepost in de eerste plaats voor de getroffenen, maar ook voor onze gehele gemeenschap. Al met een béétje gezond verstand, was al die stress (en daarmee de gevolgen ervan) te voorkomen geweest. De rapportage krijgt dan ook als titel het bewonerscitaat "dit doe je mensen niet aan!".

FRACTIES
Op 4 oktober hadden de fracties van PvdA, SP en GroenLinks een brief gestuurd naar Burgemeester en Wethouders (het college van B&W) die zou moeten leiden tot een extra Raadsvergadering. Deze brief en het alles afwijzende antwoord erop, staan op de gemeentesite https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke_v... (2019 oktober).
Waarop Sjoerd Geissler als vertegenwoordiger van de 3 fracties, achter de schermen probeerde om enigszins tot tegemoetkoming aan de bewonersellende te komen. Het enige wat dit opleverde, was de kennisgeving dat Havensteder drie brieven sturen zou alvorens tot gerechtelijke uitzettingsprocedures over te gaan. Maar niet, op welke termijn dat het geval zou zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier