h

Desinformerend Havensteder

14 november 2019

Desinformerend Havensteder

Foto: Willem Vlot

Niet dat de gemeente vrijuit gaat: zij maakt afspraken met en stelt voorwaarden aan DE woningcorporatie van Capelle. Maar dat pleit Havensteder niet vrij van wat zij hiermee doet. En dat gaat verder dan huurders gebruiksovereenkomsten in de maag te splitsen, zoals opgemerkt in het vorige artikel in deze Hoven-serie.

De benarde toestanden, bijeenkomsten en acties met/van Hovenbewoners kregen veel publiciteit met name in het AD editie Rotterdam Oost en bij Radio Capelle. Hierbij gebeurde iets vreemds: 28 oktober had Havensteder blijkbaar enkel aan journalist Nieuwveld verteld wat hun gangbare procedure was. Niets hiervan echter aan de Hovenbewoners! Nog steeds beschikken die enkel over die ene brief, dat ze hun woning 4-15 november moeten verlaten. Had Havensteder bij de opzeggingen van de overeenkomst een simpel schema van hun procedures gevoegd, hoe enorm veel paniek stress en wat al niet dat dát had kunnen voorkomen! Dat is makkelijk scoren voor wethouder Hartnagel, gezien dat Havensteder dit tijdspad blijkbaar toch al gepland had. Maar door Havensteder is dat tijdspad niet naar de bewoners gecommuniceerd! Integendeel.

Daar komt bij dat Havensteder blijkbaar minstens 2 huurders mondeling bedreigde met "een kruisje" achter hun naam te zetten als ze niet op de door verhuurder gestelde datum hun woning verlaten zouden hebben: registratie waardoor geen enkele verhuurder hen meer accepteren zou. Zulke registratie mag helemaal niet als het gaat om een conflict over het huurcontract. Dat mag alleen als een huurder ernstige overlast geeft of langdurig in gebreke blijft met betalen. Maar wat, als Havensteder toch zo'n kruisje plaatsen zou? En hoe kom je daar dan weer vanaf? Hoe kun je weten, of zo'n dreigement loos is of niet?

Tel daar de overige niet-communicatie bij op: eindeloos in de wacht en niet teruggebeld worden ondanks toezegging, dichtzijn op openingstijden / spreekuur, muren van bureaucratie en stilte, etc. alles waar naast alle "tijdelijken" ook 4 van de 9 vaste huurders straal wanhopig door werden, en je ziet de ramp zich voltrekken. Achteraf gezien: louter door wancommunicatie van Havensteder. De bewoners elk zicht op de gang van die procedures onthouden en ze ook verder op het verkeerde been zetten, zowel als ze daarop laten staan, dát is waardoor meer dan honderd huishoudens in grote wanhoop tot vliegende paniek terechtgekomen zijn! Inderdaad: met een béétje gezond verstand, was deze ellende te voorkomen geweest ...

In de eerste week van november bleken medewerkers van Havensteder alle "tijdelijke" huurders af te gaan om hen mondeling (!) aan te zeggen, dat de derde is laatste opzeggingsbrief in december volgen zou. Dus nog vóór de feestdagen. Maar zonder te informeren over de start van de juridische procedures bij het kantongerecht. Terwijl juist die datum doorslaggevend is voor wanneer de bewoners hun flat uit zouden moeten zijn die zich geen juridische kosten kunnen permitteren.

Reactie toevoegen

U bent hier