h

Reactie van SP-fractie op gemeentelijke begroting 2020 (5-12-2019)

3 februari 2020

Reactie van SP-fractie op gemeentelijke begroting 2020 (5-12-2019)

Foto: Toos Spee / stadhuis Capelle nr.0450

Naast andere zaken, was -met name in november- onze fractie druk bezig met de gemeentelijke begroting 2020. In dit artikel vind je als resultaat daarvan, de tekst Reactie van de fractie  "Eerlijk delen".

De voorliggende begroting is een aardige offerte, alle taken en voorgenomen zaken zijn vertegenwoordigd. Een sluitende begroting waarin rekening is gehouden met de financiële positie van onze gemeente. Waar op landelijk niveau sprake is van een miljarden overschot, is het lokaal niet vanzelfsprekend dat die middelen beschikbaar zijn. Niet voor de gemeente, niet voor teveel Capelse huishoudens.
De aandacht voor schuldenproblematiek, een uitgebreider vangnet en begeleiding, zijn helaas hard nodig. Goede bedoelingen alleen zijn niet genoeg, dat vraagt ook om goed beleid. Als het om het welzijn van kwetsbare Capellenaren gaat, moet de gemeente de regie voeren! Goede omgang met en inzet van sociale partners en andere partijen is vereist. En ongeacht overheidsbijdrage moeten we ruimhartig met zorgmiddelen en maatschappelijke ondersteuning zijn.
Er wordt in Capelle veel gebouwd, de stadsontwikkeling is op hol geslagen. In sommige wijken zelfs doorgeslagen. De woningen die gerealiseerd worden, dragen slechts in beperkte mate bij aan een gevarieerd woningaanbod. Voor starters en middeninkomens blijft het moeilijk, de doorstroming wordt niet bevorderd. De SP betreurt het dat er op het gebied van sociale woningbouw geen enkele ontwikkeling plaatsvindt behalve sloop. De voorgenomen realisatie van sociale woningen door de woningcorporatie laat te lang op zich wachten, ook daar mag de gemeente meer regie voeren. De SP gaat uit van “steen voor steen”. Regionale afspraken over de sociale woningbouw mogen niet leiden tot een afname. Bij de bouwactiviteiten van de gemeente zelf gaat het met enige regelmaat mis, met aannemers, vergunningen, bestekken, kosten, vertraging… Panderplein, gemeentehuis zijn nog niet voltooid. Het zwembad is een stuk duurder geworden, maar mist voorzieningen voor de allerkleinsten.
Binnenkort zijn er in Capelle bijeenkomsten waar de gemeenteraad in gesprek gaat met de inwoners over de toekomst: De Stadsvisie. Mooi en de SP is zonder meer voorstander van het betrekken van de inwoners bij beeld- en besluitvorming. Maar de basis voor een mooie toekomst leg je in het hier en nu. Met aandacht voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
Daar moet de gemeenteraad de vinger aan de pols houden!

Reactie toevoegen

U bent hier