h

UPDATE HOVEN (30-1-2020)

3 februari 2020

UPDATE HOVEN (30-1-2020)

Foto: Toos Spee / Hoven nr.0521

Voor deze buurt kwam er -mei 2018- een fraaie glossy uit: Plan Harmonie. Pas vanaf toen bleek gaandeweg dat alle bewoners van de 12 flatgebouwen die er nu nog staan, daartoe hun woning zouden moeten ontruimen. Zonder dat er voldoende betaalbare vervangende woonruimte beschikbaar was en is: op z'n vroegst in 2024 kan er wat starten aan vervangende nieuwbouw. Laat staan dat alle méér dan 200 huishoudens die hier eind zomer 2019 nog onderdak vonden, konden slagen binnen de door gemeente en Havensteder gestelde termijnen. De planning is dus achterstevoren. Ten koste van deze bewoners én hun toekomst.
In dit artikel lees je januari-ontwikkelingen. Eerder verschenen Hoven-artikelen kun je vinden in https://capelleaandenijssel.sp.nl/dossier/wonen-en-buurten .

Op 1/1/2020 woonden er in de Hoven-flats nog 40 huishoudens met vaste huurcontracten, en 55 huishoudens van wie het tijdelijke contract door Havensteder eenzijdig is omgezet in een gebruiksovereenkomst. Op individuele basis, worden sommige "tijdelijken" alsnog geholpen. Met name huishoudens met jonge kinderen. Enkel wat willekeurige lapmiddeltjes dus, terwijl de achterliggende machinerie gewoon doordendert ten koste van het groepsbelang. En daarmee van Capelle als geheel.
In De Monitor van 21 januari 2020 (KRO-NCRV) https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/jerry-slaapt-al-twee-maanden-in-... komt een 29-jarige postbode aan het woord. Volgens de eerste opzeggingsbrief van Havensteder moest hij op 18 november 2019 zijn Hoven-flat verlaten. Sindsdien "woont" hij in zijn auto. Waardoor hij alsnog in de schulden dreigt te raken, en erger. Dit is het rechtstreekse gevolg van dat Havensteder naar "tijdelijke" Hovenhuurders het uitzettingsschema verzweeg: 3 brieven, waar niet eerder dan januari de juridische procedure op volgen mocht. Voor de gemeente echter, staat "Jerry" niet geregistreerd als Capelse dakloze: zelfs het door wethouder Hartnagel toegezegde postbusadres heeft hij niet. En ook hem lukt het alsmaar niet om via Woonnet te slagen, waar dan ook in de regio, ondanks verwoedde dagelijkse pogingen. Want voldoende betaalbare woningen, die zíjn er niet.
Deze postbode is echter lang de enige niet, die het op zo'n soort manier vergaat: wel verdwenen uit de statistieken, maar niet minder wanhopig dakloos. Als rechtstreeks gevolg niet van eigen gedrag, maar van rigide marktdenken dat ook ons college van Burgemeester en Wethouders (B&W) ijverig aanhangt.

Havensteder is intussen begonnen met de juridische uitzettingsprocedures.
Dit Hoven-drama heeft zeer grote overeenkomsten met de Rotterdamse Tweebosbuurt. Ook daar is het plan: slopen van sociale woningbouw óm die te vervangen door een veel kleiner aantal nieuwe woningen, waarvan bovendien het leeuwendeel voor gewone mensen onbetaalbaar is. Wat in de praktijk neerkomt op het voeren van bevolkingspolitiek: steeds grotere groepen bewoners die veroordeeld worden tot een hoogst stressvol bestaan als "stadsnomade", zwervend van het ene tijdelijke onderdak naar het andere, als ze dat "geluk" al hebben. Want de gemeente heeft -en wil!- geen plaats voor hen.
Rechterlijke uitspraken over de Tweebosbuurt zijn dus heel belangrijk voor de Hovenbewoners. De eerste uitspraak stelde weliswaar de bewoners niet in het gelijk. Maar ze hoefden niet de juridische kosten van verhuurder Vestia te betalen, enkel de eigen kosten. De tweede uitspraak echter, op 10 januari 2020, stelde Vestia in het ongelijk! Natuurlijk is dit prachtig en hoopgevend nieuws. Niet alleen omdat Vestia álle juridische kosten op zich moet nemen in deze zaak. Vooral belangrijk is namelijk, waarom de rechter tot deze uitspraak kwam: "de huidige plannen kunnen de strenge toets van dringend eigen gebruik niet doorstaan". Oftewel: het gaat om "technisch goede" woningen (is: casco en fundering) die niet eens verliesgevend waren. Zulke woningen slopen, enkel ter realisering van nieuwbouw waarin bewoners niet mogen terugkeren, dat mag níet.
Dus nu staan er in de Tweebosbuurt honderden sociale huurwoningen, deels dichtgespijkerd en al, die niet gesloopt mogen worden. In een situatie die nagenoeg identiek is aan die van Hoven II: sloop enkel wegens zo'n sjiek Plan Harmonie, dat is immers precies waar deze uitspraak een streep door haalt. Resteert de vraag, of Havensteder en gemeente Capelle deze uitspraak meteen al zouden gaan respecteren? De kans daarop lijkt minimaal, gezien hun manipulatief meedogenloze houding in deze kwestie. Waarschijnlijk is dus ook in Capelle de enige mogelijkheid: juridisch afdwingen door procederende huurders.

Reactie toevoegen

U bent hier