h

Zorg: Rood in actie in Capelle

10 april 2020

Zorg: Rood in actie in Capelle

Foto: Joshua Versijde

Op donderdagochtend 4 april 2020 is Capelle langs de westelijke aanrijroute richting het IJssellandziekenhuis, een spandoek rijker geworden:
OOIT KONDEN ZIEKENHUIZEN FAILLIET - ZONDER ZORG BESTAAT DE WERELD NIET

Onze zorg is de afgelopen decennia nogal uitgekleed. Meerdere bezuinigingsrondes volgden elkaar op. De werkdruk nam enorm toe door fors te bezuinigen op aantallen zorgmedewerkers en hun arbeidsvoorwaarden, waaronder lonen. Zorg verwerd tot een "verdienmodel", concurrentie het leidende principe, afgedwongen door wie daar de macht toe kreeg: grote commerciële zorgverzekeraars. Met de feitelijke zorgverlening als product, dus louter als handelswaar. Oftewel: "niet winstgevend? weg ermee!". Onze overheid redde onze ziekenhuizen niet, enkel banken ...

Heeft dit geleid tot minder kosten? Nee, integendeel. Onzin dat we door "ontmarkting" duurder uit zouden zijn:
- ten eerste gaat het om kosten die wij ook nu al betalen, maar dan in de vorm van individuele kostenstapelingen, bovenop onze bijdragen aan de "gezamenlijke pot". Niet alleen werd het Eigen Risico in 2011 meer dan dubbel zo hoog, sindsdien € 385,- per persoon per jaar. Ook stegen de premies, terwijl er steeds meer buiten het verzekerde pakket is gaan vallen.
- ten tweede brengt "marktdenken" een enorme bureaucratie teweeg. En dat is níet gratis. Net zo min als afgedwongen concurrentie dat is.
Voor het Nationaal Zorgfonds heeft enkele jaren geleden ons Centraal Planbureau doorgerekend, dat we zonder markt in alle opzichten beter af zijn. Zelfs financieel, tot ver boven modaal aan toe. Omdat 't dan weer gaan kan óm zorg. Zónder concurrentie en zónder bureaucratie.
De minister erkende daarop, dat deze sommetjes klopten. Ze wees echter het Nationaal Zorgfonds toch af: omdat ze haar marktideologie -die van Rutte II- boven alles vond gaan.

En toen was daar de coronacrisis. Met schaarse testen die je zelf betalen moet uit je Eigen Risico, medici die praten over hun product. Maar ineens kan er toch íets van wat enkele weken geleden nog ondenkbaar was: samenwerking, aanbestedingsloosheid, waardering, zorg bovenaan. Zou dit een impuls kunnen geven tot systeemverandering, tot alsnog een Nationaal Zorgfonds?
ROOD-groep Den Haag schetst ons via het spandoek de essentie.

 

bronnen:
https://rood.sp.nl/rood-den-haag/blog/2020/waarom-piept-en-kraakt-de-zorg
https://nationaalzorgfonds.nl/

Reactie toevoegen

U bent hier