h

FLORABUURT 1/2

27 mei 2020

FLORABUURT 1/2

Foto: Toos Spee

In onze Nieuwsbrief 2020-1 zowel als in onze thema-uitgave Huisvestingsbeleid, kon u lezen over "concept Koersplan Florabuurt". De thema-uitgave blijft downloadbaar op https://capelleaandenijssel.sp.nl/link/huisvestingsbeleid-thema-uitgave-... .
Het gemeentelijke koersplan houdt in: de buurt veel voller bouwen ("verdichten") om daarmee sociale "verdunning" te bereiken. Oftewel: statistisch gezichtsbedrog dat de huidige bewoners louter nadelen biedt.

Op 9 maart stond Koersprogramma Florabuurt op de agenda van de gecombineerde Raadscommissies. Met drie insprekers: Alfred Heijkoop (voorzitter WOP Schenkel), Anthon van Veen (voorzitter Stuurgroep Florabuurt, een bewonersvereniging die toen al meer dan 400 Florahuishoudens vertegenwoordigde) en Toos Spee als betrokken buurtgenoot (zij 't daarnaast organisatiesecretaris SP Capelle). Van beide laatsten kun je hun volledige teksten vinden in 2. Inspreekrecht op https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/652193/Gecomb... . Een spreekrecht van 5 minuten, dat is 1 A4 aan tekst. En dat over een pakket aan stukken bij agendapunt 3 van ruim 1 cm. dik. Tijdens de verdere vergadering mochten deze insprekers bovendien nergens meer op reageren. Er ontstond geen gesprek en vragen van insprekers bleven goeddeels onbeantwoord. Wethouder Struijvenberg was niet gediend van enige daadwerkelijke inbreng, hij stelde zijn opdracht door de coalitie boven alles. Wie nog met wie zou praten, was hem om het even. Als dat Koersdocument er maar doorheengejast kon worden op de (digitale) Raadsvergadering van 20 april.

Omdat inspreken aldus het tegendeel bleek te betekenen van inspraak te hebben, schreef Toos Spee 14 april een goed onderbouwde brief van 3 A4 aan het College van Burgemeester en Wethouders. Deze brief had openbaar moeten verschijnen bij punt 4. Ingekomen stukken. Dat is niet gebeurd. Wel is de pdf meteen verspreid. Zowel Anthon van Veen als Alfred Heijkoop spraken wel in tijdens de Raadsvergadering van 20 april. Resultaat: de wethouder beweert de bezwaren gehoord te hebben, maar wil de inbreiplannen evengoed doorzetten in concrete bouwprogramma's. Slechts 4 partijen stemden tegen deze Koers: D'66, PvdA, GroenLinks en SP. Waarbij voor de SP doorslaggevend was, dat de wethouder Stuurgroep Florabuurt buitenspel houdt. De bewoners blijven louter indirect vertegenwoordigd in de Buurtcoalitie, namelijk via WOP Schenkel. Dat betekent dat alle zakelijke partijen zoals Pameijer, Jumbo Bruins, etc. via die Buurtcoalitie een groter adviesrecht hebben naar de gemeente dan de bewoners over hun eigen buurt. Zij blijven hierdoor zonder zeggenschap over hun woonomgeving.

Reactie toevoegen

U bent hier