h

HOVEN

27 mei 2020

HOVEN

Foto: Google Earth

Natuurlijk is het in de hele regio een groot en louter toenemend probleem om aan fatsoenlijke betaalbare huisvesting te komen. In Capelle is de aanstaande Hovensloop een forse aanjager van deze schaarste gebleken. Schaarste die het gevolg is van gevoerd beleid. Hoe dat zit, kunt u nalezen in onze thema-uitgave Huisvestingsbeleid https://capelleaandenijssel.sp.nl/link/huisvestingsbeleid-thema-uitgave-... .
Hoe stond het op het einde van het eerste kwartaal van 2020 met de huishoudens die onze gemeente liever kwijt dan rijk is, maar die hier nog steeds moeten wonen omdat er niks anders voor hen ís?

Op 31 maart woonden hier nog 18 huishoudens met een vast huurcontract. Voor 3 van hen loopt de juridische uitzettingsprocedure omdat ze de drie woningen afwezen die Havensteder verplicht was hen aan te bieden. Waarom deze bewoners dat deden, vermeldt de collegebrief van week 17 niet. Bij het begin van het tweede kwartaal waren er ca. 30 huishoudens met voorheen een tijdelijk contract al verwikkeld in zo'n uitzettingsprocedure. Al deze ca. 33 rechtszaken staan momenteel stil vanwege de coronacrisis. Ook mag er om dezelfde reden vooralsnog niemand uit de woning gezet worden. Maar of deze 33 huishoudens daar iets mee opschieten? De nieuwe Leefbaar-wethouder Struijvenberg stelt zich bovendien hardvochtig en onterecht afbekkend op, zelfs bij gewone vragen over bindende eerdere toezeggingen in deze kwestie.
Interveste verhuurde eind eerste kwartaal 162 Hoven-woningen tijdelijk anti-kraak. Omdat sloop pas september 2020 zou beginnen, mogen deze huurders waarschijnlijk langer blijven dan 1 mei (vertraging door de coronacrisis nog niet meegerekend). Ook aan hen knaagt echter de tergende onzekerheid van zulk “flexwonen”, bleek uit gesprekjes die Toos Spee met hen voerde. Voor hen is “anti-kraak” de enige mogelijkheid om überhaupt een dak boven het hoofd te hebben. Bij gebrek aan beter dus, net zoals dat opgaat voor de ca. 30 resterende “tijdelijke” Hoven-huurders van Havensteder.

Reactie toevoegen

U bent hier