h

FRACTIE 1/4: TOILETTEN, BURGERPARTICIPATIE, DRUGSGEBRUIK, ARMOEDE, VERDWIJNENDE VOORZIENINGEN

27 september 2020

FRACTIE 1/4: TOILETTEN, BURGERPARTICIPATIE, DRUGSGEBRUIK, ARMOEDE, VERDWIJNENDE VOORZIENINGEN

Foto: Toos Spee

Vanaf 18 mei waren er heel veel vergaderingen, zowel van de gemeenteraad als van haar commissies. Op de Raads­kalender https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/?platform=hootsuite kun je ze allemaal terugluisteren en alle bijbehorende stukken inzien.
De thema-avonden Woningbouwplanning op 8 juni en 6 juli gaven dusdanig te denken, dat bespreking daarvan een apart hoofdstuk verdiende. Wat onze fractie ondernam tegen de extreme huurverhogingen juist nu, komt apart aan bod onder het kopje Fractie in het hoofdstuk STOP DE HUURVERHOGING. Ook Hoven-II heeft een eigen hoofdstukje gekregen.
Wat hier volgt, is een bespreking van opmerkelijke zaken uit alle overige vergaderingen.

22 juni Commissie SOB (Stadsontwikkeling en Beheer)
SP vraagt naar de wél permanente toiletten in het Schollebos. Dat is immers al meermaals toegezegd (red.: onder andere op 18 maart 2019 bij het instemmen van de Raad met de waterspeeltuin aldaar). Wethouder Wilson antwoordt dat dit echt wel de bedoeling is, maar dat er nog geen oplossing is voor coronaproof schoonhouden.

22 juni: Commissie BVM (Bestuur, Veiligheid en Middelen)
SP vraagt, waarom burgerparticipatie al langer niet meer als onderwerp terugkomt in de jaarstukken. Burgemeester Oskam noemt de teleurstellende respons op de Stadsvisiegesprekken, maar zegt zeker te weten dat burgers wél afkomen op wat zij belangrijk vinden. Gek genoeg negeert de heer Oskam daarbij de grote burgerrespons op Koersplan Florabuurt, januari tot en met de digitale Raadsvergadering op 20 april 2020. Of misschien niet zo gek, gezien hoe afwijzend B&W (Burgemeester en Wethouders) tegenover juist deze burgerinbreng stonden?

23 juni: Commissie SLE (Samenleving en Economie)
SP spreekt bezorgdheid uit over drugsgebruik door minderjarigen, vraagt hoe er hier iets (meer) mee kan. Wethouder Wilson antwoordt -lachgasgebruik inbegrepen- dat hier via jongerenwerkers en jeugdbeleid al op is ingestoken, maar dat aandacht hiervoor op scholen gewenst zou zijn.
Wat armoedeproblematiek betreft, vraagt onze fractievoorzitter of anders inzetten niet beter zou zijn dan enkel kaders toevoegen. De huidige aanpak lijkt niet effectief, want armoede neemt enkel toe. Hij vraagt om het niet te zoeken in “de mens met schuld”, maar in “de uitvoerende partijen”. Wethouder Westerdijk antwoordt dat uit de armoedemonitor blijkt, dat de samenstelling van de doelgroep verandert en dat de gemeente hier geen invloed op heeft. Langdurige armoede neemt toe. Monitoring is wel verbeterd, maar uitkomsten nog onvoldoende. 't Zou mooi zijn om al bij aanvraag terugvorderingen pogen te voorkomen.
In het kader van Meerjaren beleidskader Werk en Inkomen, vraagt SP naar het verdwijnen van voorzieningen met name bij Huis van de Wijk Schollevaar, zoals het Inloopcafé. Waarom? En komt er iets voor in de plaats? Wethouder Westerdijk weet niet van verdwijnen van voorzieningen, enkel van eventuele herstructurering bij partners / Stichting Welzijn Capelle, en zegt een update van deze stichting toe. De vraag over de voorzieningen heeft de wethouder dus niet beantwoord, noch of het doorvoeren van zo'n opheffing überhaupt mág.

Reactie toevoegen

U bent hier