h

FRACTIE 2/4: BUITEN DE LIJNTJES KLEURENDE WETHOUDER (BERMWEGGEBIED)

27 september 2020

FRACTIE 2/4: BUITEN DE LIJNTJES KLEURENDE WETHOUDER (BERMWEGGEBIED)

Foto: Toos Spee

Op de vergadering van Commissie SOB op 29 juni liet wethouder Struivenberg blijken waar hij stond wat betreft zeggenschap van burgers over hun eigen buurt ('participatie') . Aanleiding waren de nieuwbouwplannen noordzijde Bermweg van Capelseweg tot en met Schollebostoegang. Klacht van inspreker Krans was, dat deze plannen haaks stonden op zowel het bestemmingsplan als op wat de buurtbewoners willen, en puur op projectontwikkelaars gericht lijken te zijn.

Meerdere fracties haakten hier op in, waaronder -SGP bijvallend- uiteraard SP. Waarop wethouder Struivenberg reageert met dat participatie niet betekent dat iedereen alles kan krijgen. Dat “iedereen het plan vergelijkt met de huidige situatie”, maar dat het gaat om een zeer forse verbetering van het gebied. Dat inwonenden dit anders zien, dat vindt hij jammer, maar daar wil hij geen gevolgen uit trekken.
Wat betaalbaarheid van 30% van de nieuwbouw betreft, verwijst hij naar de inkomensgrens van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Feitelijk onbetaalbaar dus voor de bulk van de huishoudens, zoals blijkt uit de bespreking van de thema-avond 6 juni onder het kopje 'wensvoorraad'-'betaalbaarheid'. De wethouder blijft echter bij deze opvatting van 'betaalbaar', ook later in de vergadering, omdat de gemeenteraad die grens als zodanig genomen zou hebben. Ongeacht of zij daar ooit de prijsmaximalisatie mee bedoelden die wethouder Struivenberg blijkt te hanteren.
SP fractievoorzitter spreekt uit dat noch de SP noch de Raad noch de Commissie, vijandig staan ten opzichte van gebiedsontwikkelingen. Maar -CDA citerend- dat “de wethouder niet binnen de lijntjes kleurt”: hij pakt méér dan Raad en Commissie hem wilden geven, ten gunste van ontwikkelaars. Waarop SP dringend verzoekt om wenselijkheid beter mee te nemen. Wat de wethouder tenslotte toezegt.

Reactie toevoegen

U bent hier